Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng: 18/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tại kỳ họp thứ 12 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 – 2025. cụ thể như sau:

Về chính sách thu hút:

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa và bác sĩ có trình độ sau đại học vừa tốt nghiệp hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc tại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh An Giang. Chính sách này không áp dụng cho các đối tượng chuyển công tác theo nguyện vọng.

Tiêu chuẩn, điều kiện hưởng chính sách:

Có chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh và còn thời gian phục vụ tối thiểu trên 05 (năm) năm. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Không trong thời gian chịu kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế.

Đối với bác sĩ đa khoa sẽ áp dụng chính sách thu hút cho các đối tượng chấp nhận về phục vụ tại tuyến y tế cơ sở (Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã). Trường hợp bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc được ưu tiên bố trí làm việc tại các đơn vị y tế tuyến tỉnh và vẫn được hưởng chính sách.

Chính sách thu hút (01 người/01 lần):

Ngoài các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, các đối tượng tham gia Chính sách thu hút sẽ được nhận thêm một khoản kinh phí, cụ thể như sau:

Bác sĩ đa khoa: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học:

+ Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

+ Bác sĩ nội trú: 270.000.000 đồng (hai trăm bảy mươi triệu đồng).

+ Bác sĩ chuyên khoa II: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

+ Tiến sĩ y khoa: 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng).

Quy trình tiếp nhận, bố trí công tác:

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8, 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và các quy định về tuyển dụng công chức, viên chức hiện hành. 

Quyền lợi:

Được bố trí làm việc phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang. 

Đối với bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú sau 5 năm công tác, nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành. Trường hợp có thể cử đi học sớm hơn do nhu cầu phát triển của đơn vị sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nghĩa vụ và trách nhiệm:

Bác sĩ về làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp sự y tế công lập thuộc tỉnh An Giang có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau:

Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự phân công, bố trí công tác của cấp có thẩm quyền và các quy định của cơ quan nơi công tác.

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Cam kết làm việc với thời gian tối thiểu là 05 (năm) năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Xử lý vi phạm:

Đối tượng tham gia Chính sách thu hút phải bồi thường gấp 02 (hai) lần kinh phí đã hỗ trợ, nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:

Không chấp hành sự phân công công tác. Bị kỷ luật buộc thôi việc. Đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tự ý bỏ việc.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định bồi thường kinh phí, đối tượng phải nộp đầy đủ kinh phí bồi thường theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu không chấp hành việc bồi thường thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đối tượng tham gia Chính sách thu hút phục vụ chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết, mức bồi thường được tính theo phép tính như sau:

X = (2 x M/T1) x (T1 - T2)

Trong đó: X: Mức đền bù; M: Tổng kinh phí đã cấp cho người tham gia Chính sách thu hút; T1: Thời gian cam kết phục vụ (tính bằng tháng); T2: Thời gian đã phục vụ (tính bằng tháng).

Kinh phí thực hiện, gồm:

Nguồn ngân sách tỉnh.

Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự kiến kinh phí thực hiện: 40.740.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng).

Trình độ

Số lượng

Kinh phí

 (triệu đồng)

Tiến sĩ Y

4

1.400

Bác sĩ chuyên khoa II

6

1.800

Bác sĩ nội trú

2

540

Thạc sĩ bác sĩ

8

2.000

Bác sĩ chuyên khoa I

20

5.000

Bác sĩ đa khoa

150

30.000

Tổng số

190

40.740

 

Chính sách đào tạo bác sĩ và bác sĩ có trình độ sau đại học tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được thực hiện theo quy định hiện hành. Thời gian thực hiện: giai đoạn 2020 - 2025.

Việc ban hành Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025. Nhằm mục đích thu hút nguồn nhân lực có trình độ, có chuyên môn cao nhằm bảo đảm đủ nguồn nhân lực, tăng cường hiệu quả và nâng cao chất lượng cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

VŨ HÙNG