Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình 135 tại huyện Tri Tôn

Ngày đăng: 03/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 1/9, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh do ông Lâm Thanh Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tri Tôn về tình hình triển khai, thực hiện Chương trình 135 năm 2020, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình.

Responsive image
 

Theo đó, Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2020. Đối với tiểu dự án 1 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, ấp đặc biệt khó khăn, với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ 300 triệu đồng, trong đó vốn được phân bổ là trên 8 tỷ 300 triệu đồng, với 18 công trình có 7 công trình được chuyển tiếp. Đến nay đã nghiệm thu hoàn thành 7 công trình.

Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng có 10 công trình được phê duyệt tại 11 khóm ấp của 10 xã, thị trấn được thụ hưởng. Tổng vốn đầu tư trên 606 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 578 triệu đồng, nhân dân đóng góp 28 triệu đồng. 

Tiểu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các ấp đặc biệt khó khăn., tổng vốn được phân bổ là 1 tỷ 761 triệu đồng, vối 18 dự án ở 10 xã, thị trấn. Hiện các xã thị trấn xây dựng dự án với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong đó vốn chương trình 135 đã giải ngân trên 1 tỷ 700 triệu đồng, vốn nhân dân đối ứng là 331 triệu đồng.  

Nhìn chung, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã lãnh, chỉ đạo triển khai kịp thời các chương trình, chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đã được huy động và sử dụng có hiệu quả.

Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành huyện trong việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trên địa bàn. Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khắc phục một số tồn tại, hạn chế để việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách trong thời gian tới đạt hiệu quả cao./.

   Cẩm Vân