Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu nâng cao chất lượng công tác diễn tập và huấn luyện quân sự

Ngày đăng: 30/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, trong 5 năm qua, Đảng ủy - Ban Chỉ hủy Quân sự (CHQS) thị xã Tân Châu đã xác định công tác diễn tập và huấn luyện quân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mang tính đột phá mà Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2015-2020, qua đó nhằm đáp ứng khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Responsive image
 

Bằng sự nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, Đảng ủy – Ban CHQS thị xã đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kết quả, nổi bật trong 5 năm, Cấp ủy, Chỉ huy các cấp trên địa bàn thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, xây dựng dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 100% cán bộ đều huấn luyện được theo phân cấp; công tác điều hành các đối tượng chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch; kết thúc huấn luyện kiểm tra đánh giá kết quả có 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng hoàn thành chỉ tiêu trên giao, quân số đạt 100%. Đặc biệt, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các xã – phường hàng năm đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa phương thị xã luôn phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, thiết thực. 

Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Ban CHQS thị xã Tân Châu đánh giá: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Ban CHQS thị xã đã quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn và triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, chỉ đạo tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu hàng năm của cấp trên. Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo công tác huấn luyện, chủ động chuẩn bị về mọi mặt, chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo tổ chức huấn luyện đúng, đủ chương trình, thời gian cho các đối tượng, kết quả huấn luyện từng năm đều đạt yêu cầu và chất lượng được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao do Bộ CHQS tỉnh và Quân khu tổ chức đều đạt kết quả khá tốt. Nội dung, hình thức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự xã, phường thường xuyên được đổi mới, sát thực tế, diễn tập Chỉ huy – Tham mưu, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ và phương án tác chiến theo quyết tâm, kế hoạch xác định, chất lượng được nâng lên”. 

Hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa phương thị xã theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực; “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”. Chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, thường xuyên vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp vào huấn luyện sát từng đối tượng, địa bàn, phù hợp với biên chế, vũ khí trang bị của đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Cùng với lực lượng vũ trang thị xã, các Ban CHQS 14 xã - phường cũng đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Trong đó, tập trung làm tốt việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của trên, với chỉ tiêu huấn luyện lực lượng dân quân thường trực, dân quân chiến đấu cơ động đạt 100% quân số và dân quân chiến đấu tại chổ đạt theo chỉ tiêu đề ra, quân số tham gia huấn luyện đảm bảo theo yêu cầu. Ông Nguyễn Thanh Điền – Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Lộc cho biết:“Trong 5 năm qua, Ban CHQS xã đã đưa về trên huấn luyện với tổng số là 279 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu trên giao, kết quả đều đạt khá và giỏi; Ban CHQS xã tổ chức huấn luyện được 320 đồng chí đạt 100% theo yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi; tổ chức huấn luyện giả ngoại cho lực lượng dân quân thường trực và huấn luyện bổ sung các nội dung còn yếu, những nội dung cơ bản cho lực lượng dân quân thường trực tại đơn vị. Qua huấn luyện đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ dân quân hiểu rõ âm mưu của kẻ thù, nhận thức đúng đắng về vai trò trách nhiệm của bản thân và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của xã”. 

Responsive image
 

Với chủ đề huấn luyện hàng năm đề ra là “Thi đua rèn sức, rèn đức, luyện tài, chất lượng, hiệu quả, an toàn, sẵn sàng chiến đấu”. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy - Ban CHQS thị xã Tân Châu tiếp tục đề ra 5 nhóm chỉ tiêu thi đua. Cụ thể là: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; hạn chế thấp nhất quân nhân vi phạm kỷ luật thông thường và tai nạn giao thông, không có quân nhân đào ngũ; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và vi phạm pháp luật Nhà nước. Tổ chức, biên chế đúng quy định. Sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 99,88%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80% trở lên; tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 16,96%; huy động đơn vị dự bị động viên khi thực hiện nhiệm vụ đạt từ 95% quân số trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu hằng năm theo quy định so với dân số. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Tuyển sinh quân sự trúng tuyển đầu vào đạt 14% trở lên so với thí sinh dự thi. Hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, cho từng đối tượng; kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi trở lên; có 50% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Giáo dục quốc phòng – an ninh đạt chỉ tiêu cho từng đối tượng. Trong nhiệm kỳ, cấp thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) ít nhất 01 lần; cấp xã, phường tổ chức diễn tập theo các phương án ít nhất 01 lần. 

Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Phó Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Ban CHQS thị xã cho biết thêm: “Đảng ủy Quân sự thị xã tiếp tục thực hiện tốt các khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thị xã trong tình hình mới, nhất là đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến và địa hình. Hàng năm, hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% trở lên khá, giỏi; lấy chất lượng kiểm tra thể lực, bắn súng cho các đối tượng làm trọng tâm, lấy kết quả diễn tập kiểm tra huấn luyện làm tiêu chuẩn quan trọng đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân hằng năm”.

Với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã Tân Châu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tin chắc rằng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn thị xã sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhất là nhiệm vụ diễn tập và huấn luyện quân sự hàng năm. Qua đó, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 

Văn Phô