Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang long trọng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày đăng: 25/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 25/7, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/19219 – 28/7/2019) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu lần thứ nhất năm 2019.

Responsive image

Đại biểu tham dự

Dự Lễ kỷ niệm có Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí nguyên là Lãnh đạo tỉnh An Giang; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; Đại diện lãnh đạo các các sở, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp cấp tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh. 

Responsive image

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Với 90 năm, một mốc son chói lọi đánh dấu những thành tựu trên chặng đường lịch sử hào hùng, mà giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã xây dựng và phát triển với nền tảng vững chắc như hôm nay, có vai trò và kinh nghiệm quý báu do các cô, chú nguyên lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ đã dày công xây dựng. Kế thừa truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục phát triển lớn mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. 

Quá trình hình thành, phát triển tổ chức và hoạt động Công đoàn An Giang qua từng thời kỳ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy và sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền. Từ đó giúp cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhà không ngừng phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Thanh Bình đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn An Giang đã đạt được trong chặng đường hơn 43 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời, biểu dương những công lao đóng góp của các đồng chí cán bộ công đoàn và đoàn viên qua các thời kỳ. Trong thời gian qua, Công đoàn An Giang đã không ngừng tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức bằng nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững. Các hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng tập trung hướng về cơ sở, vì lợi ích người lao động. Cùng với việc duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn, Công đoàn An Giang đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo CNVCLĐ và người sử dụng lao động tham gia.

Trong thời gian tới, để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đồng chí đề nghị, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và Chương trình hành động do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội X Công đoàn An Giang đề ra. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công đoàn An Giang cần phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người lao động, phải thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm và tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong lực lượng CNVCLĐ, cùng các ban, ngành chức năng, các cấp chính quyền trong tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức Công đoàn, trong thời gian tiếp theo.

Responsive image

Lãnh đạo tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương, Logo khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích

Responsive image
 

Dịp này, nhằm ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 37 đồng chí cán bộ lãnh đạo và cán bộ Công đoàn tỉnh An Giang. Đồng thời, Ban Thường vụ  LĐLĐ tỉnh cũng trao tặng “Logo lưu niệm của Công đoàn An Giang” cho 124 đồng chí  cán bộ công đoàn chuyên trách qua các thời kỳ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên; tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tại cơ sở./.

Như Hùng