Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy cải cách hành chính

Ngày đăng: 19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Với mong muốn xây dựng chính quyền điện tử tỉnh An Giang kiến tạo, phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, những năm qua, An Giang xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính.

Vì vậy, tỉnh tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước; đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thời gian qua, UBND tỉnh An Giang đã triển khai mô hình dùng chung như: Hệ thống cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử; phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành; cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý khám chữa bệnh …Với các mô hình triển khai dùng chung, hệ thống đảm bảo tính liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai.

Responsive image

Cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/

Cụ thể, cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử giúp An Giang thuận lợi trong việc giải quyết hồ sơ theo hình thức một cửa liên thông. Cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý hộ kinh doanh cá thể giúp chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, phần mềm quản lý khám chữa bệnh giúp tỉnh kiểm soát việc khám bệnh lĩnh vực bảo hiểm y tế, phát hiện bệnh nhân còn thuốc hoặc đã khám bệnh ở cơ sở khám bệnh trước đó. Hiện phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại An Giang đã kết nối, liên thông dữ liệu với cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 100%, trong khi toàn quốc chỉ đạt 97,4% và tỷ lệ gửi hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng ngày đạt 95%, trong khi toàn quốc đạt 89,1%.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: An Giang là một trong những địa phương triển khai sớm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính gắn với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong việc triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

“Ngay từ năm 2012, An Giang đã ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh. Sau đó, nhiều sở, ngành và UBND huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh, doanh nghiệp bưu chính để triển khai”, ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm: Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như An Phú, Tịnh Biên, Phú Tân, Tri Tôn và thị xã Tân Châu đã ký thỏa thuận với bưu điện tỉnh để chuyển giao bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về bưu điện. Từ đó, tỉnh nhận thấy việc triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định 45 có vai trò rất quan trọng trong công tác cải cách hành chính, giúp công tác cải cách hành chính và điều hành trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện nay, tỷ lệ gửi - nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh đạt 97%; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 45% và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 34%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt 41,5% và mức độ 4 đạt 75,8%.  Hiện tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh hiện đạt 81,2%; tỉ lệ giữa số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm của các thủ tục hành chính đạt 20,1%; tỷ lệ giữa số hồ sơ đã được trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích so với tổng số hồ sơ đã trả kết quả giải quyết trong năm đạt 40,6%. Tỉnh An Giang cũng đã kết nối cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa của tỉnh với các hệ thống chuyên ngành của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và dữ liệu chuyên ngành của tỉnh thông qua trục liên thông của tỉnh. 

Ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang cho biết: Hiện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện ngày càng đồng bộ, hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tiếp nhận và xử lý văn bản tại các cơ quan, đơn vị, thông qua hệ thống thư điện tử, phần mềm văn phòng điện tử trong xử lý văn bản đến, đi và phần mềm chữ ký số tại các đơn vị... Việc ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông trong công việc trên địa bàn tỉnh cũng đảm bảo tính hiện đại về công nghệ, đảm bảo quy trình, quy định và dễ sử dụng cho cán bộ quản lý.

Thời gian tới, UBND tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến; triển khai thí điểm “Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng”, “Trung tâm dữ liệu phục vụ giám sát, điều hành thông minh”  của tỉnh. 

UBND tỉnh An Giang sẽ kiến nghị với nhiều bộ, ngành sớm triển khai cơ sở dữ liệu nền tảng, dùng chung để tạo điều kiện các địa phương kết nối, chia sẻ dữ liệu và triển khai đồng bộ các ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương. Ngoài ra, các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương kết nối với hệ thống do bộ, ngành triển khai xuống từng địa phương nhằm phát huy việc liên thông, đồng bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương./.

Thanh Sang