Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 đạt 82,8%, cao hơn so cùng kỳ

Ngày đăng: 13/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, trong năm 2019, toàn tỉnh đã tuyển sinh dạy nghề cho 25.000 người, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg là 13.285 người. Trong đó: trình độ cao đẳng là 1.021 người, trung cấp là 1.601 người, sơ cấp là 8.906 người và đào tạo nghề thường xuyên dưới 03 tháng là 13.472 người.

Responsive image

Ảnh minh hoạ

Toàn tỉnh đã tốt nghiệp 22.041 người, trong đó: trình độ cao đằng là 631 người, trung cấp là 451 người, sơ cấp là 7.999 người và đào tạo thường xuyên dưới 03 tháng là 12.960 người. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm 82,8% (18.250 người).

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội – Phạm Sơn cho biết, công tác đào tạo nghề nghiệp cho cho lao động nông thôn được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: đào tạo nghề nghiệp chính quy tại cơ sở dạy nghề; đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; đào tạo nghề nghiệp gắn với các làng nghề; đào tạo nghề nghiệp lưu động (tại các xã, phường, thị trấn) đã tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đăng ký tham gia học nghề … Nhiều lao động học nghề xong đã tự tạo được việc làm tại địa phương hoặc được tư vấn giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.

Các trường đào tạo đã mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức tư vấn tuyển dụng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường  trong lễ tốt nghiệp; hầu hết các doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết tiếp nhận ít nhất 90% lao động sau khi đào tạo đạt yêu cầu, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động hoặc cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm làm ra của người lao động...

Bên cạnh những kết quả tích cực, hiện nay, số doanh nghiệp tham gia phối hợp trong dạy nghề còn ít; ý thức học nghề của người lao động chưa cao, nên công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn khó khăn, không đạt chỉ tiêu. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa năng động, chủ động phối hợp với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề theo đơn đặt hàng. Ngành nghề đào tạo ở các cơ sở ngoài công lập không phong phú. 

Việc tạo nguồn để mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các huyện thuần nông gặp không ít khó khăn do nhiều lao động ở khu vực nông thôn đã đi tìm việc làm ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài tỉnh.  Chưa có cơ chế chính sách hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp các cấp trình độ. Vì vậy, đa số học sinh, sinh viên tự tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

* An Giang tập trung đổi mới, nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Trong năm 2020, An Giang sẽ tổ chức khoảng 469 lớp đào tạo nghề cho 12.000 học viên lao động nông thôn, phấn đấu tối thiểu có trên 80% số lao động nông thôn sau khi học nghề có việc làm. Đồng thời, nhằm tập trung đổi mới, nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; An Giang tiếp tục triển khai, thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia.  Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020”; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang.

Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; quảng bá, thông tin và kế hoạch đào tạo, xu hướng đào tạo của các cơ sở GDNN, mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, của doanh nghiệp về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; phổ cập nghề, đào tạo thường xuyên cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 

Thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình, giáo trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội và thị trường lao động.

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Áp dụng nhiều loại hình đào tạo phong phú, đa dạng, nhằm tạo cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho mọi người, nhất là những người nghèo, những người sống ở nông thôn, vùng núi, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc.../.

Nguồn: Kế hoạch số 133/KH-SLĐTBXH ngày 22/01/2020 và Báo cáo 200/BC-SLĐTBXH ngày 07/2/2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An Giang

Phan Thanh