Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai nhiệm vụ và giải pháp trong hoạt động giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021

Ngày đăng: 18/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cơ bản công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.

Theo đó, năm học 2020-2021, Ngành giáo dục và đào tạo tập trung vào 09 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mần non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo; Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; Hội nhập quốc tế đối với hoạt động giáo dục đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện 05 giải pháp cơ bản, chú trọng vào hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục đào tạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giáo dục đào tạo, công tác khảo thí, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và đẩy mạnh công tác truyền thông về công tác giáo dục đào tạo.

Căn cứ vào tình hình trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Lao động – Thương binh và xã hội, Ngoại vụ, Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông, Văn hóa, Thể thao và du lịch, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Báo An Giang, Đài phát thanh và Truyền hình phối hợp với với Sở Giáo dục vào đào tạo triển khai các nội dung liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 ở trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành GDĐT triển khai các nhiệm vụ theo chức năng; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần cùng ngành GDĐT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Đối với UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng GDĐT rà soát, báo cáo nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị, GV phục vụ thay sách giáo khoa theo lộ trình; triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương; tăng dần tỷ lệ trẻ đi học so dân số độ tuổi; có giải pháp điều hòa chất lượng giáo dục giữa các trường; Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển hệ thống các trường ngoài công lập ở các địa bàn thuận lợi; triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục mần non; Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn; Quan tâm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, việc chạy trường, chạy lớp, dạy thêm, học thêm trái quy định trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm củng cố, tăng cường nền nếp, chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

Tin HY
Nguồn
CT số 2206/CT-UBND ngày 16/9/2020