Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong năm 2021

Ngày đăng: 28/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Để khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đã đạt được trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Responsive image

Khởi công xây dựng dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại bậc nhất tỉnh An Giang, với tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng. Ảnh: Công Mạo

Theo kế hoạch năm 2021, An Giang sẽ tập trung các nhóm giải pháp trọng tâm theo quan điểm, bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Một trong 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang xác định “Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn”. Theo đó, An Giang tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đăng ký thành lập và đầu tư trên địa bàn Tỉnh; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh an toàn, thông thoáng, thân thiện, minh bạch, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

* Tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Năm 2021, An Giang tiếp tục tập trung thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh;  Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không cần thiết. Trọng tâm tập trung vào những vấn đề liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Tăng cường ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử, nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; phấn đấu áp dụng 100% các dịch vụ công thiết yếu đối với người dân như y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội. Trong đó, các đơn vị  thực hiện thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội, Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, các cơ sở giáo dục khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, An Giang triển khai xây dựng và hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử tỉnh An Giang theo Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh An Giang. Triển khai thử nghiệm “Trung tâm dữ liệu, điều hành thông tin (IOC) tỉnh An Giang”, “Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng” (SOC) tỉnh An Giang. Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số Chuyển đổi số tỉnh An Giang và ban hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2020 -2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

* Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Hỗ trợ cho doanh nghiệp đảm bảo dễ tiếp cận và đúng quy định của pháp luật theo các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Trung ương ban hành. Xây dựng “Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025”. 

An Giang sẽ cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh và các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, logistic cho doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư vào tỉnh một cách chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá; Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Thường xuyên rà soát và công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, kế hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động… để các nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát.

Đối với các nhóm chỉ số có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều, phát triển miền núi, vùng sâu, vùng xa, … tỉnh sẽ nâng chất chỉ số nghiên cứu xây dựng kế hoạch trung và dài hạn kèm lộ trình thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Hiệp hội doanh nghiệp tăng cường liên hệ trao đổi, kịp thời phản ánh những vấn đề tồn đọng bức xúc, những khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp phát triển; Đồng thời, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, hiến kế, đóng góp ý kiến vào công tác quy hoạch, kế hoạch, chính sách liên quan phát triển doanh nghiệp trong tỉnh. Vận động doanh nghiệp, thành viên hiệp hội nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất an toàn, đảm bảo việc làm, quyền lợi, đời sống chính đáng của người lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ thuế, quan tâm đóng góp cho xã hội làm cho các cấp chính quyền và người dân hiểu hơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các kết quả cải cách hành chính, cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh liên quan đến các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện

Tại An Giang, trong thời gian qua, tất cả các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là công việc thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ở tất cả các khâu trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp, bắt đầu từ khởi sự kinh doanh đến hỗ trợ trong sản xuất, thương mại hóa sản phẩm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và thu hút đầu tư; ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông và dạy nghề ….Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan ….

Giai đoạn 2015-2020, An Giang đã có 3.657 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng số vốn đăng ký là 24.077 tỷ đồng, so giai đoạn 2011 - 2015, tăng 57,90%, tương đương 8.830 tỷ đồng. Có  371 dự án đăng ký đầu tư mới (so giai đoạn 2011-2015, tăng 159 dự án), bao gồm 09 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và 362 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 82.108 tỷ đồng. An Giang ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bước đầu đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp. Toàn Tỉnh đã thu hút 60 dự án đầu tư vào nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 22.860 tỷ đồng, chiếm trên 18% tổng số dự án. Tỉnh đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và công cụ nâng cao năng suất, chất lượng (5S); trên cơ sở đó, đã giúp doanh nghiệp có nhiều cải tiến trong sản xuất, phát triển thương hiệu, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội.

Với những nỗ lực trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của tỉnh đạt 66,44 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh thành (thứ 6/13 tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. So với năm 2018, chỉ số PCI của tỉnh đã tăng 2,79 điểm và 07 bậc trên bảng xếp hạng PCI cả nước. Một số chỉ tiêu có sự cải thiện đáng kể về điểm số như “ Tiếp cận đất đai” tăng 0,23 điểm; “Chi phí thời gian” tăng 0,06 điểm. Tuy nhiên, trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2019 có 3 chỉ số bị giảm điểm bao gồm chỉ số “Tính minh bạch”, “Đào tạo lao động”, “Tính năng động”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”, “Chi phí gia nhập thị trường”./.

Phan Thanh