Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 99,68% kế hoạch

Ngày đăng: 12/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đó là kết quả về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 được đánh giá tại hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 diễn ra vào sáng ngày 11/01/2021.

Responsive image

Ảnh minh họa. Ảnh. Q.M

Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quyết liệt trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân cao nhất theo số vốn được giao năm 2020.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Toàn cho biết, ước giải ngân vốn kế hoạch năm 2020 (bao gồm vốn kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang năm 2020) từ đầu năm đến ngày 31/01/2021 là 5.505,7 tỷ đồng, đạt 86,75% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao và đạt 99,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (Bộ Tài chính ước tỷ lệ giải ngân chung của cả nước đến ngày 31/12/2020 đạt 73,03%).

So với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ giải ngân thấp hơn 1,82%, tuy nhiên nếu tính theo giá trị tuyệt đối thì cao hơn 1.117,3 tỷ đồng (tương đương 25,46% giá trị giải ngân năm 2019). Trong đó, Giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá so sánh năm 2010) đạt 8,8 ngàn tỷ đồng, tăng 7,24% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhận định, với kết quả giải ngân vốn đầu tư công hiện tại, với các giải pháp quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020, tuy chưa đạt được theo kỳ vọng nhưng tỉnh đã đạt cao hơn mức ước tỷ lệ giải ngân chung của cả nước.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm của các hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện theo các chỉ đạo của Chính thủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; đồng thời thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý đầu tư công. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Duy Toàn đề nghị, đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, nhằm huy động, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Tỉnh sẽ tập trung triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định của pháp luật về đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, về đầu tư xây dựng năm 2021, tỉnh sẽ tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm, có tính đột phá và lan tỏa; tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực, nhất là hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn, du lịch, giáo dục, y tế,...trong đó tập trung thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp” (thuộc tuyến N1) và tạo điều kiện tối đa để triển khai thực hiện dự án Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình trọng điểm, đảm bảo đến cuối năm 2021 phải đạt cao hơn năm 2020, phấn đấu giải ngân 100% số vốn kế hoạch được giao.

Đồng thời, tỉnh giao các chủ đầu tư, Giám đốc các ban Quản lý dự án có trách nhiệm chủ động theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc thực hiện và giải ngân các dự án do đơn vị quản lý; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nỗ lực để giải ngân 100% số vốn kế hoạch được giao trong năm 2021.  Chủ động phối hợp với các Sở ngành có liên quan để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong giải ngân vốn.

Ông Nguyễn Duy Toàn – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị, các chủ đầu tư và Bên mời thầu trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc áp dụng và tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng đảm bảo theo đúng lộ trình đã được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu; giúp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đề nghị, các chủ đầu tư trong năm 2021 phải xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án ngay từ đầu năm để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong triển khai thực hiện. Đối với các dự án có thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện các công việc. Trường hợp có khó khăn vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vướng mắc kéo dài, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn tương tự như năm 2020./.

Phan Thanh