Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa

Ngày đăng: 24/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm đảm bảo tiến độ theo lộ trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đồng bộ hóa thủ tục hành chính, ngày 21/02/2020, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các thủ tục hành chính chưa được địa phương hóa, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính theo qui định của Bộ, ngành trung ương, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo qui định; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính phù hợp.

Về thực hiện cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính từ quy trình nội bộ đã được phê duyệt vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đối với các thủ tục hành chính đã địa phương hoá, để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Việc đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc đồng bộ mã thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với mã thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức buổi hướng dẫn, tập huấn cập nhật, bổ sung quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đảm bảo từng cơ quan có khả năng thực hiện việc cập nhật bổ sung quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đúng với Quyết định công bố quy trình nội bộ của các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn đồng bộ mã thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với mã thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đồng bộ trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

Tin HY
Nguồn CV số 168/UBND-TH ngày 21/02/2020