Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Ngày đăng: 20/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 19/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2020.

Qua đó nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết. Từ đó, tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân,

Responsive image

Ảnh minh họa

Kế hoạch gồm các nội dung cơ bản như Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR; Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành có liên quan đến thực hiện Đề án 452 như: Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (Luật số 12/2017/QH14), Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tố tụng Hành chính, Luật Trẻ em; Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

Các nội dung trên được thực hiện tuyên truyền, phổ biến trên cổng thông tin; Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày pháp luật năm 2020; Phổ biến nội dung Công ước ICCPR trên báo chí; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn lồng ghép tuyên truyền nội dung Công ước ICCPR; Tổ chức xây dựng, phát hành tài liệu về Công ước ICCPR, các quy định pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị của con người, công dân. 

Thời gian thực hiện thường xuyên và theo lịch công tác của các cơ quan chủ trì từng nội dung.

Kế hoạch cũng chỉ định rõ, Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch./.

Nguồn: KH số 63/KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung