Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng: 16/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2397/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra cơ sở kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

Ban Chỉ đạo do ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Huỳnh Quang Minh – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thống kê tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Ông Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban; Các Ủy viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo, các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cục Thống kê.     

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Tham mưu cho UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp để triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ các Sở, Ban, Ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương trong quá trình thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Cục Thống kê tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo yêu cầu đề ra./.

Thanh Hùng