Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tập trung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Ngày đăng: 23/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và đưa An Giang nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất. Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tại hội nghị “Phân tích kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2019”, do UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 22/7.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh An Giang: Năm 2019, chỉ số PAPI tỉnh An Giang đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2018. Theo đó, chỉ số PAPI của An Giang vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm trung bình cao, xếp hạng 5/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong năm 2019, An Giang có 3/8 chỉ số thành phần PAPI tăng điểm so với năm 2018 như: Cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công và quản trị điện tử; có 5/8 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2018 như: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công, trách nhiệm giải trình với người dân và quản trị môi trường.

Responsive image

Trao bằng khen cho các tập thể đạt kết quả cao về Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019

So với kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI năm 2019, An Giang có 2/6 chỉ số nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Chỉ số cung ứng dịch vụ công đạt 7,8 điểm, vượt 0,1 điểm và thủ tục hành chính công đạt 7,58 điểm, vượt 0,28 điểm. Có 4/6 chỉ số nội dung không đạt và thấp hơn kế hoạch đề ra như:  Chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, công khai minh bạch và kiểm soát tham nhũng ở khu vực công.

Ông Trương Long Hồ, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 8 nội dung đánh giá của chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, thứ hạng tiếp tục được cải thiện qua từng năm. An Giang vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành đạt điểm trung bình cao và có những chỉ số nội dung đạt điểm số thuộc nhóm các tỉnh , thành đạt điểm cao nhất như: Cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công và quản trị môi trường. 

“Những năm tiếp theo, An Giang sẽ quan tâm cải thiện các chỉ số nội dung có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp như: Trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân ở cấp cơ sở và quản trị điện tử”, ông Hồ thông tin.

Để nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh An Giang trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang đề nghị các sở, ngành có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra các giải pháp cải thiện 5 chỉ số nội dung được công bố trong Chỉ số PAPI năm 2019 bị mất điểm so với năm 2018. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền, nhất là cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và kế hoạch năm 2020. Trong đó, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao kết quả của 8 trục nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần của chỉ số PAPI.

“Các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần tập trung vào các chỉ số nội dung đạt điểm thấp nhất và trung bình thấp năm 2019 như: Chỉ số nội dung về tham gia của người dân ở cấp cơ sở UBND cấp huyện, cấp xã cần thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền và nghĩa vụ tham gia dân cử, bầu cử các cấp, vận động đóng góp tự nguyện và thực hiện công khai những vấn đề dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; chỉ số nội dung về công khai minh bạch cần thực hiện tốt công khai, minh bạch danh sách đối tượng và hộ nghèo định kỳ hàng năm đúng quy định, công bố công khai về thu chi ngân sách, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất trên địa bàn”, ông Bình lưu ý.

Đối với Chỉ số nội dung về trách nhiệm giải trình với người dân, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc và trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người dân; thực hiện tốt công việc này phải đi từ cơ sở. Đối với Chỉ số nội dung về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đôn đốc, đánh giá công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt trong khu vực công.

UBND tỉnh An Giang cũng cũng lưu ý các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước; trong đó, tập trung cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ hành chính công mang tính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước.

Chỉ số PAPI căn cứ vào số điểm đạt được của các tỉnh, thành để chia các tỉnh, thành ra thành 4 nhóm: Nhóm đạt điểm cao nhất, nhóm đạt điểm trung bình cao, nhóm đạt điểm trung bình thấp và nhóm đạt điểm thấp nhất. Qua đó, các cấp chính quyền tỉnh, thành có được thông tin về mức điểm của địa phương trong năm, so sánh giữa địa phương mình với địa phương đạt điểm cao nhất qua các năm. Từ việc so sánh này, chính quyền các tỉnh, thành có thể trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm của địa phương mình với địa phương khác hay học hỏi kinh nghiệm của những địa phương thuộc nhóm điều hành tốt về giải pháp, cách làm hay góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân với chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương./.

Thanh Sang