Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tập trung hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Ngày đăng: 08/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua tỉnh An Giang đã hỗ trợ thành lập mới nhiều hợp tác xã nông nghiệp, trong đó hình thành nhiều hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các huyện: An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, Long Xuyên. Tuy nhiên, số hợp tác xã nông nghiệp mới thành lập tại An Giang hiện còn quá ít do công tác vận động thành lập gặp nhiều khó khăn.

Responsive image

An Giang tập trung triển khai hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: H.C

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang: Tính đến ngày 31/3/2020, toàn tỉnh có 142 hợp tác xã nông nghiệp với 11.676 thành viên. Trong 148 hợp tác xã nông nghiệp gồm 132 hợp tác xã đang hoạt động và tổ chức theo Luật Hợp tác xã 2012 và 10 hợp tác xã nông nghiệp ngưng hoạt động đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục giải thể. Từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 4/2020, tỉnh An Giang đã hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã nông nghiệp tại Tri Tôn, Long Xuyên, Châu Đốc với tổng số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã nông nghiệp trên 2.000 người.

Theo kết quả báo cáo của các huyện, tính đến ngày 31/12/2019 lợi nhuận trung bình một hợp tác xã nông nghiệp là 145,6 triệu đồng; thu nhập thành viên, lao động hợp tác xã nông nghiệp là 25 triệu đồng. Toàn tỉnh An Giang hiện có 746 người tham gia quản lý điều hành hợp tác xã nông nghiệp; trong đó có 130 người đạt trình độ từ cao đẳng, đại học (chiếm 17,42%), có 80 người đạt trình độ sơ cấp, trung cấp (chiếm 11,26%), còn lại là trình độ từ cấp 3 trở xuống.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang: Hiện An Giang có 13 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các huyện An Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, Long Xuyên. Đến cuối năm 2019, có 11 hợp tác xã nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa nông sản.

Thời gian qua, An Giang đã hỗ trợ nhân sự về làm việc tại  hợp tác xã nông nghiệp cũng như hỗ trợ học phí cho thành viên được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ hợp tác xã, đầu tư kết cấu hạ tầng giúp hợp tác xã nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp tham gia triễn lãm, hội chợ giới thiệu sản phẩm làm cầu nối giao thương, hợp tác thương mại giữa hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp; giới thiệu cho các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất lúa giống, rau màu, trái cây, kinh doanh gạo, hàng tiểu thủ công nghiệp,... tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, gian hàng quảng bá các sản phẩm OCOP, cung ứng hàng cho siêu thị trên địa bàn tỉnh...

Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang: Hiện trên địa bàn tỉnh còn 10 hợp tác xã nông nghiệp yếu kém ngưng hoạt động chưa được giải thể dứt điểm. Khó khăn thành lập  hợp tác xã nông nghiệp mới trên địa bàn tỉnh An Giang là do trình độ đội ngũ quản lý hợp tác xã nông nghiệp còn rất hạn chế, số đông cán bộ giữa chức danh chủ chốt của hợp tác xã nông nghiệp như Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát trình độ văn hóa thấp, lớn tuổi, còn nhiều hợp tác xã nông nghiệp hoạt động chưa thích ứng theo cơ chế thị trường, nhiều yếu kém.... Bên cạnh đó, các hợp tác xã nông nghiệp thiếu vốn sản xuất kinh doanh do vốn góp ít, nhưng không tiếp cận được nguồn vay; nhiều hợp tác xã nông nghiệp chưa có trụ sở làm việc riêng.

Theo kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp đến hết năm 2020, An Giang phát triển mới 83 hợp tác xã nông nghiệp; trong đó, có 50 hợp tác xã nông nghiệp được hình thành theo nhu cầu của doanh nghiệp, có sự tham gia về vốn, nhân sự để cùng triển khai xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng. Đến hết năm 2020, tai An Giang phấn đấu có ít nhất 25 % số hợp tác xã nông nghiệp có tham gia liên kết tiêu thụ nông sản ổn định lâu dài với doanh nghiệp. Có ít nhất 15 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và gắn với liên kết tiêu thụ, và ít nhất 2 hợp tác xã nông nghiệp tham gia Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”.

Đến hết năm 2020, An Giang phấn đấu phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng đa ngành nghề, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho thành viên và cộng đồng dân cư; hoàn thiện hợp tác xã nông nghiệp điển hình làm trọng tâm để nhân rộng toàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về hợp tác xã nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, điều hành hợp tác xã nông nghiệp thông qua việc tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ 50 nhân sự có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp và đội ngũ nhân sự do các doanh nghiệp tăng cường tham gia điều hành hoạt động tại các hợp tác xã nông nghiệp có sự tham gia của doanh nghiệp....

“An Giang sẽ tiếp tục hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý và thành viên hợp tác xã nông nghiệp; thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ hoạt động có hiệu quả; vận động nông dân sản xuất giỏi có uy tín tham gia thành lập hợp tác xã, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương...”, ông Thư cho biết.

Theo ông Trần Anh Thư: Các địa phương trên địa bàn tỉnh thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp cần chú trọng hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo tính khả thi. Trong đó, ưu tiên phát triển các sản phẩm có quy mô và diện tích lớn; vận động khuyến khích các hợp tác xã nông nghiệp mở rộng dịch vụ phục vụ theo hướng đa ngành nghề, cung cấp dịch vụ thiết yếu cho thành viên và cộng đồng dân cư trong khu vực....

Thời gian tới, tỉnh An Giang cũng tập trung phát triển các tổ hợp tác sản xuất những sản phẩm đặc thù để phát triển hợp tác xã nông nghiệp; chọn hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả tại các xã có sản phẩm đặc thù để tham gia thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, đảm bảo năm 2020 có ít nhất 2 hợp tác xã nông nghiệp tham gia Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Bên cạnh đó, tỉnh cũng khuyến khích các hợp tác xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả sáp nhập, hợp nhất để tăng quy mô và tiềm lực vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động; hợp tác xã nông nghiệp gắn liên kết sản xuất và tiêu thụ với hợp tác xã nông nghiệp khác hoạt động cùng lĩnh vực để tạo quy mô lớn về sản lượng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trên thị trường.

Đặc biệt, tỉnh An Giang cũng tập trung triển khai hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả để phát triển vượt trội hơn, chọn một số hợp tác xã nông nghiệp quy mô lớn có gắn kết với doanh nghiệp tiêu thụ để hỗ trợ, đảm bảo đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 15 hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.../.

Thanh Sang