Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp huyện

Ngày đăng: 08/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 6/7, Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho ý kiến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang trình bày Tờ trình đề xuất các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo đánh giá của Tỉnh ủy An Giang: Thời gian qua, trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh cũng kịp thời chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương như: Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019; kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả rà soát, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên là nhân sự dự kiến cơ cấu, tái cử vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy tại An Giang tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Theo đó, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 74 tổ chức đảng và 4.497 đảng viên; giám sát 110 tổ chức đảng và 355 đảng viên, trong đó có 214 cấp ủy viên. 

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, ông Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết: Tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thời gian tới, An Giang tăng cường công tác giám sát, tích cực nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời sơ kết, tổng kết các chủ trương của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực kiểm tra, giám sát. An Giang cũng tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn.

Responsive image

 Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức phát động nhân dân, doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất, thực hiện các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang lưu ý các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện tốt công tác nội chính để vừa phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội nhất là vấn đề an ninh biên giới; công tác phòng, chống buôn lậu; giải quyết khiếu kiện trong nhân dân…/.

Chí Quang – Trung Cang