Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương

Ngày đăng: 20/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong 02 ngày 19, 20/5/2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉn An Giang tổ chức tập huấn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch của các đơn vị Văn phòng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, về kỹ năng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ cấp huyện, cấp tỉnh và kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại đơn vị, địa phương.

Responsive image
 

Lớp tập huấn đã được bà Nguyễn Thị Kỳ - chuyên gia cao cấp - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo về các nội dung về sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị, trong lãnh đạo, quản lý; kỹ năng lãnh đạo và quản lý; những vấn đề cần quan tâm trong vận động bầu cử; thực trạng về lồng ghép giới trong hoạch định chính sách; cơ sở pháp lý về lồng ghép giới; tiến trình chung của lồng ghép giới; lồng ghép giới trong xây dựng chính sách; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định chính sách; những vấn đề cần quan tâm trong thúc đẩy lồng ghép giới trong quá trình hoạch định chính sách; lồng ghép giới trong hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; những vấn đề cần quan tâm thúc đẩy lồng ghép giới trong quá trình xây dựng văn bản; trách nhiệm thực hiện lồng ghép giới trong công tác cán bộ; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm năng cao nhận thức về giới, về bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội;… ./.

 Minh Thư