Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường truyền thông đối ngoại khu vực biên giới

Ngày đăng: 29/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

An Giang có đường biên giới giáp Campuchia, dài gần 100 km, có 02 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu chính, 01 cửa khẩu phụ, với địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, hệ thống sông, kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới.

Responsive image

Cụm thông tin cơ sở được lắp đặt tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên

Tại An Giang, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam các cấp; sự tích cực chủ động của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các lực lượng liên quan đã góp phần nâng cao được nhận thức về mọi mặt của quần chúng Nhân dân; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia; thực hiện nhiều chương trình, cuộc vận động, phong trào đạt hiệu quả thiết thực, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, đời sống của Nhân dân khu vực biên giới không ngừng được cải thiện; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới, mối quan hệ đoàn kết trong Nhân dân các dân tộc biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017-2021”, Chương trình phối hợp với BĐBP tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đầu tư trang thiết bị tin học, cụm thông tin cơ sở (màn hình led) ở Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và hỗ trợ đường truyền Internet cho 18 điểm cung cấp thông tin xã, phường, thị trấn biên giới; xây dựng các cụm pano tuyên truyền tại khu vực biên giới; trang bị máy vi tính, máy in cho các Đồn Biên phòng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền của các Đài truyền thanh tuyến biên giới; sản xuất tờ rơi, tờ bướm, áp phích tuyên truyền,...

Responsive image

Cụm thông tin cơ sở đăng tải những thông tin về đối ngoại, quản lý nhà nước và bảo vệ biên giới lãnh thổ

Cụm thông tin cơ sở là phương tiện đăng tải những thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, quản lý nhà nước và bảo vệ biên giới lãnh thổ. Đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh An Giang đến với du khách trong nước và quốc tế. Từ đó, góp phần tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động đối ngoại, phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư; quảng bá bản sắc văn hoá, du lịch, các sản phẩm chủ lực sản xuất trong tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần của người dân; đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Cửa khẩu quốc tế và trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, Trung ương, các đơn vị BĐBP và cơ quan báo chí trong tỉnh đã đưa 3.340 tin, bài phản ánh các hoạt động của quân dân trên biên giới, các hoạt động xây dựng và bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. BĐBP tỉnh phối hợp với Đài phát thanh truyền hình An Giang thực hiện chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” (01 chuyên mục/01 tháng). Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh huyện, xã được 4.560 lượt gồm các bản tin pháp luật, chuyên mục an ninh, quốc phòng, tiểu phẩm tuyên truyền, các câu chuyện cảnh giác,...

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và hiệu quả của công tác truyền thông, kinh tế xã hội của tỉnh An Giang tiếp tục phát triển, khu vực biên giới tiếp tục được ổn định và phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đời sống cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và Nhân dân ở khu vực biên giới vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thấp, các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các Sở, ban ngành, các lực lượng, các địa phương trong toàn tỉnh lấy Nhân dân là chủ thể, Lực lượng vũ trang làm nòng cốt, BĐBP tỉnh là lực lượng chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

An Giang tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kế hoạch số 587/KH-UBND, ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện Chỉ thị số 01; kết hợp với thực hiện 05 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trên khu vực biên giới tỉnh. Thực hiện Quyết định 814/QĐTU, ngày 19/12/2014 của Tỉnh ủy An Giang về việc “Quy định tạm thời về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại Chi bộ khóm, ấp các xã, phường, thị trấn biên giới”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 08/10/2018 của Đảng ủy BĐBP về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, phát huy vai trò cán bộ biên phòng tăng cường xã tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Thông tin và truyền thông tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Chương trình phối hợp liên tịch giữa Sở và BĐBP trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyển, an ninh biên giới Quốc gia; duy trì hoạt động, nền nếp, hiệu quả.

Chú trọng kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, nhằm tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền đối ngoại. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí (qua kênh chính thống), đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bị xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật một cách kịp thời và hiệu quả trên các mặt của công tác đối ngoại, nhất là liên quan đến các vấn đề: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa An Giang với các tỉnh giáp biên giới Campuchia. Thông tin, quảng bá hoạt động trao đổi thông tin, khảo sát, nghiên cứu thị trường ở An Giang với các nước trên thế giới; giới thiệu về cơ hội đầu tư, các dự án y tế, giáo dục, xây dựng hạ tầng cơ sở và tiềm năng phát triển kinh tế tại tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch số 44/KHPH-STTTT-BĐBP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND, ngày 15/12/2011.

Đẩy mạnh thông tin đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế. Cụ thể: Tuyên truyền về việc Việt Nam tham gia Cộng đồng ASEAN; các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết…/.

Phan Thanh