Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Ngày đăng: 16/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang đã tiến hành sáp nhập, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy từng bước đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả.

Qua sắp xếp lại bộ máy, đã tinh gọn hàng chục phòng, ban và giảm hàng chục trưởng, phó phòng. 

Trong cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, thời gian qua, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của 20 sở, ban ngành tỉnh và tương đương; sau sắp xếp giảm 29 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và giảm 18 trưởng phòng và 16 phó trưởng phòng. UBND tỉnh An Giang cũng đã chuyển đổi Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh thành Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, qua đó giảm được 36 phòng thuộc Chi cục.

Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện các mô hình thí điểm: Mô hình kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ; mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện ở 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn). Tiến hành hợp nhất cơ quan tham mưu Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thực hiện ở 2/11 đơn vị (thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú).

Tỉnh An Giang cũng đã triển khai mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên); mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên); mô hình Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thực hiện ở 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành); mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện thực hiện ở 02/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú).

Song song đó, An Giang cũng đã triển khai mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện ở 125/156 xã, phường, thị trấn và mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Đối với đơn vị sự nghiệp, thời gian qua, UBND tỉnh An Giang cũng đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất giảm 74 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015, trong đó giảm 25 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban ngành và tương đương, giảm 49 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện. Một số đơn vị tổ chức lại theo các mô hình cụ thể như: Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 5 trung tâm (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản). Sáp nhập 10 bệnh viên đa khoa vào Trung tâm Y tế cấp huyện (trừ Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu do được xếp hạng 2).

Tỉnh An Giang cũng đã tiến hành sáp nhập 11 Trung tâm văn hóa với Trung tâm thể thao cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện; tổ chức lại 11 Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện; sáp nhập các các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc UBND cấp huyện vào các Trường Trung cấp nghề trực thuộc Sở Lao động, Thưởng binh và Xã hội.

Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh An Giang cũng đã ban hành Đề án số 501/ĐA-UBND về tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2021 với từng lộ trình thực hiện tinh giản biên chế. Kết quả, biên  chế hành chính giai đoạn 2016-2019 đã giảm được 193 biên chế công chức, tỷ lệ 6,7% và trên cơ sở đề án sắp xếp của các Sở, Ban ngành tỉnh An Giang sẽ giảm tiếp 95 biên chế cho giai đoạn 2020 - 2021 đảm bảo đến năm 2021 giảm 288 biên chế theo quy định của Trung ương giảm là 10%.

“Đối với biên chế sự nghiệp, giai đoạn 2016-2019, tỉnh An Giang đã giảm được 4.415 biên chế, tỷ lệ 11,36% (chủ yếu giảm do chuyển sang thực hiện tự chủ từ lĩnh vực y tế). Từ năm 2016 đến tháng 10/2019, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 245 trường hợp; trong đó nghỉ hưu trước tuổi có 137 trường hợp, thôi việc ngay có 105 trường hợp và chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước là 3 trường hợp”, ông Hồ thông tin.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang cũng cho biết: Tuy đạt được nhiều thành tựu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhưng hiện nay quy trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở nhiều lĩnh vực còn chồng chéo nhiệm vụ, nên tỉnu An Giang sẽ chờ các hướng dẫn cụ thể từ Trung ương để tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Thời gian qua, UBND tỉnh An Giang cũng đã cho tự chủ tài chình đối với 3 đơn vị sự nghiệp công lập; 34 đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên; 94 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 781 đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. UBND tỉnh An Giang cũng tiến hành sắp xếp các Ban Chỉ đạo do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; qua đó từ 124 ban sắp xếp giảm còn 66 ban, giảm 58 ban, giải thể 40 ban; sáp nhập, hợp nhất giảm 18 ban.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua tỉnh An Giang thực hiện tốt công tác điều động bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục các yếu kém trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức... 

“Việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn An Giang được tỉnh triển khai đồng bộ, công khai, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện; kết quả tinh giản biên chế đã góp phần từng bước cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu quả công tác”, ông Bình khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết: Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ.

Thời gian tới, UBND tỉnh An Giang sẽ yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh tiếp tục triển khai công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần 

Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả./.

Quang Minh