Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang quan tâm nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 30/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sau thời gian thực hiện nâng chất Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã; quan tâm đầu tư hiện đại hóa nền hành chính hướng đến cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, việc thực hiện đổi mới phương thức phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến xã trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại nhà đã góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.     

Tại TP. Long Xuyên, trong năm 2019 đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (tại nhà) đồng bộ và toàn diện trên địa bàn thành phố. Hiện nay, để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến, các địa phương đều có bố trí nhân viên hỗ trợ người dân tiếp cận. Nếu như trước đây, người dân phải bắt số thứ tự mất thời gian, thì bây giờ nhờ hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, đã rút ngắn đáng kế thời gian cũng như tạo thuận lợi cho người dân không phải đi lại nhiều lần. 

Ông Lê Văn Hùng, Phó Phòng Nội vụ Tp. Long Xuyên cho biết thêm: Trong năm 2019, trên địa bàn Tp. Long Xuyên đã tiếp nhận 41.790 hồ sơ, trong đó nhận trực tuyến 29.523 hồ sơ đạt 70,65%. Trong đó, mức độ 3 là 22.392 hồ sơ, mức độ 4 là 7.131 hồ sơ; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 5.246 hồ sơ, trong đó Tp. Long Xuyên là 5.123 hồ sơ, xã phường 123 hồ sơ. Đối với mô hình trách nhiệm - thân thiện, trên địa bàn TP. Long Xuyên có nhiều sáng kiến cải cách hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân như: Mô hình “ngày không viết” “ngày không hẹn” tiếp nhận 18.621 hồ sơ; mô hình thư chúc mừng và chia buồn (phường, xã) đã thực hiện được 3.475 lượt thư.         

Năm 2019, An Giang đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Trong đó nổi bật là quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện, xã. Công tác cải cách tổ chức bộ máy của tỉnh được triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều công trình trụ sở làm việc của cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, trụ sở UBND cấp xã được đầu tư xây dựng mới; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp được quan tâm, đầu tư theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang nhấn mạnh: Với mong muốn xây dựng chính quyền điện tử kiến tạo, phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính. Hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp toàn bộ số lượng thủ tục cải cách hành chính của tỉnh với 2.754 dịch vụ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn 97%. 

   Năm 2020, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành cơ quan hành chính các cấp. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3; 80% thủ tục hành chính thực hiện đạt mức độ 4, kết hợp với nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà theo yêu cầu người dân; thực hiện tốt mô hình “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời tiếp tục nâng cao hoạt động giải quyết thủ tục cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”…/.

                                                      Hà Ngân