Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em bị bóc lột và lạm dụng

Ngày đăng: 06/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 05/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em Việt Nam bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu.

Responsive image

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.  Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và Nhân dân bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Hàng năm, ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBV ANTQ, trong đó có thực hiện Chương trình 130/CP. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư; Kế hoạch thực hiện Dự án 4 về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người; Kế hoạch thực hiện Đề án 2 về phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-012019 của Ban Bí thư. Các cơ quan tuyên truyền, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức, nội dung đa dạng, phong phú;

Thực hiện hiệu quả Công văn số 141/UBND-NC, ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu, hộ chiếu, kịp thời phát hiện, xử lý việc khai man, giả mạo. 

Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm;

Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Vương quốc Campuchia trong tuần tra song phương, nắm tình hình, chủ động phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, đối tượng phạm tội mua bán người, di cư trái phép; Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm mua bán người và di cư trái phép...

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nguồn: KH số 798/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung