Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phê duyệt Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ngày đăng: 14/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt kèm Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác giảm nghèo năm 2020; quản lý, theo dõi chặt chẽ sự biến động của các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Thời gian rà soát hộ nghèo được thực hiện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 09/10/2020. 

Do năm 2020 vừa thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và vừa tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng, chính xác, công khai, dân chủ, có sự tham gia các cấp, các ngành và của người dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Thời gian từ 10/10/2020 đến 25/10/2020 cấp huyện tổng hợp, thẩm định và báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thời gian báo cáo kết quả về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 26/10/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Văn phòng quốc gia về giảm nghèo).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: Quyết định số 1895 /QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung