Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020

Ngày đăng: 10/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội (KTXH) 5 năm 2016-2020. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát động phong trào thi đua năm 2020: phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và hoàn thành các chỉ tiêu KTXH giai đoạn 2016-2020.

Responsive image

Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tê-xã hội của tỉnh

Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2020 của tỉnh và những năm tiếp theo.

Các hoạt động thi đua phải gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”; phong trào “An Giang chung tay Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh An Giang”; đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Nội dung phát động thi đua, tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đổi mới phong trào thi đua, tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình tiên tiến. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, đều khắp. Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và tận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, năng động sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.

UBND tỉnh đề nghị nội dung thi đua tập trung 15 nhiệm vụ trọng tâm: các ngành, địa phương đơn vị tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh năm 2020 theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 7-8% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp chiếm 27,07-27,17%; khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 15,44-15,64%; khu vực dịch vụ chiếm 55,73%-56,01%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 192 triệu đồng/ha. Kim ngạch xuất khẩu đạt 930 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 38.434 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng 6.757 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động được đào tạo 65%; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn dưới 2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Đến cuối năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. 

Triển khai thực hiện tốt chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để thu hút vốn đầu tư, từng bước hình thành các doanh nghiệp, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các chính sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường mời gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp ưu tiên các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch và có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao. Tăng nhanh hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng nội địa hóa trong sản phẩm công nghiệp. 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức, quản lý chặt chẽ nguồn thu và đối tượng nộp thuế phát sinh. Kiểm tra, thanh tra thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế. Triển khai cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp điều hành tiền tệ; Kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; nâng cao hiệu quả của kiểm soát, kiểm toán nội bộ của mỗi tổ chức tín dụng. Phối hợp công tác chia sẽ thông tin trong việc phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của tập thể, cá nhân nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, đúng pháp luật.

Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch An Giang trong và ngoài nước. Khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững. Chủ động thực hiện liên kết vùng trong phát triển du lịch, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch để tăng lượng khách du lịch đến An Giang. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn chất lượng chung của cả nước và từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học; Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội; coi trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành. Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ lĩnh vực chăm óc sức khỏe nhân dân; mở rộng các mô hình dịch vụ y tế. Thực hiện tốt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi.

Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, các hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội; quan tâm thực hiện tốt chính sách người có công cách mạng; Nâng chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với giải quyết việc làm. Thúc đẩy tạo chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và quyền trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa; phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang, tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động xả thải vào nguồn nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Chủ động hợp tác, liên doanh, liên kết và phối hợp phát triển với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành phố khác trên cơ sở phát huy thế mạnh đặc thù của từng địa phương.

Thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính;xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận

lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh. Giải quyết nhanh kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tổ chức gặp gỡ công dân định kỳ để lắng nghe ý kiến và đối thoại với người dân từ đó hạn chế những vụ khiếu kiện đông người. 

Tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy chế phối hợp và quy chế dân chủ cơ sở với các tổ chức chính trị-xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

UBND tỉnh yêu cầu mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm. Tổ chức 2 đợt thi đua ngắn hạn với nội dung cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, đồng thời thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh cả năm, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2020./.

Hạnh Châu