Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 02/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, triền khai và được công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

Responsive image

Ảnh minh họa

Phong trào “Dân vận khéo” đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, ngày 24/02/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025, với các nội dung:  

1. Lĩnh vực kinh tế: “Khéo” trong vận động xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, trang trại phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người lao động, sáng tạo, tiết kiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa…

2. Lĩnh vực văn hóa- xã hội: “Khéo” trong vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đô thị văn minh, như: tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng “ Nhà đại đoàn kết”; xây đựng các công trình phúc lợi xã hội, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa; xây dựng các khi dân cư không có tệ nạn xã hội, xây dựng địa bàn an ninh trật tự, phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị, bảo vệ môi trường, tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng; giải quyết các vấn đề bức xúc trong dân cư, người lao động.

3. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng: “Khéo” vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, đại bàn an toàn.

4. Xây dựng hệ thống chinh trị: “Khéo” vận động các cá nhân, tổ chức trong việc góp xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp ý xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, trọng tâm ở địa bàn dân cư. “Khéo” trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức: “Khéo” tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và nhân dân, để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đúng, nhận thức đúng và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. “Khéo” trong tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền: nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về hình thức, nội dung, biện pháp, giải pháp “Dân vận khéo” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực.

Công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do vậy phong trào thi đua “Dân vận khéo” là phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, trong các lực lượng làm công tác dân vận  trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để đợt thi đua thiết thực đạt hiệu quả, yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng tỉnh, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp tỉnh, Ban Dân vận huyện, thị, thành ủy căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức triển khai và tuyên truyền tới tất cả công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào thi đua./.


 
Nguồn:
CV số 14/KH/BDVTU ngày 24/02/2021 của Ban Dân vận-Tỉnh ủy AG
Phùng Nhung