Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang phấn đấu thêm 28 xã nông thôn mới và 02 huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày đăng: 09/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08 - 4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 785 /QĐ-UBND về việc chọn 28 xã điểm và 02 huyện điểm tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, về lộ trình xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 28 xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đến năm 2025 lên 89 xã đạt tỷ lệ 74,79%, cụ thể:

Năm 2021 sẽ  thực hiện 11 xã nông thôn mới gồm xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu; xã Phú Thọ, huyện Phú Tân; xã Bình Long, huyện Châu Phú; xã An Phú, huyện Tịnh Biên; xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn; các xã Hòa Bình Thạnh, Vĩnh Bình huyện Châu Thành; các xã Mỹ An, An Thạnh Trung, Long Giang và Hội An của huyện Chợ Mới.

Năm 2022 sẽ thực hiện 10 xã nông thôn mới gồm xã Phước Hưng, huyện An Phú; xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu; xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú; xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên; các xã Bình Thạnh, Vĩnh Hanh và Vĩnh An huyện Châu Thành; các xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ và Hòa Bình huyện Chợ Mới.

Năm 2023 thực hiện 04 xã nông thôn mới gồm xã Tân Trung, huyện Phú Tân; xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn; xã Vĩnh Lợi và xã Tân Phú huyện Châu Thành.

Năm 2024 thực hiện 02 xã nông thôn mới gồm xã Quốc Thái, huyện An Phú; xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Năm 2025 thực hiện 01 xã nông thôn mới là xã Long Hòa, huyện Phú Tân.

Đối với lộ trình huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 02 huyện nông thôn mới, nâng tổng số đơn vị cấp huyện thực hiện hoàn thành Chương trình nông thôn mới lên đến năm 2025 là 05 đơn vị, tỷ lệ 45,45%, trong đó huyện Chợ Mới sẽ hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2023 và huyện Châu Thành hoàn thành huyện nông thôn mới vào năm 2024./.

Nguồn:  Quyết định số 785 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2020

DT

File đính kèm: Quyết định 785 /QĐ-UBND về việc  chọn 28 xã điểm và 02 huyện điểm tập trung chỉ đạo và hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Danh sách 28 xã điểm và 02 huyện thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025