Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thiện hệ thống CSDL và các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 05/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh An Giang vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang, với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng dân tộc thiểu số với các địa bàn khác trong tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn.

Theo kế hoạch, đến năm 2023, An Giang thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và an ninh trật tự. Từng bước kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành và địa phương để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, đến cuối năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường. An Giang cũng phấn đấu đến cuối năm 2023, có 90% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, phòng chống các bệnh đặc thù; tiếp cận thông tin về pháp luật và các chính sách về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai và nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống vùng dân tộc thiểu số.

Đến năm 2023, An Giang cũng tổ chức mô hình đào tạo từ xa dạy tiếng dân tộc, kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới; dạy nghề cho thanh niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Song song đó, tỉnh cũng tập trung bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; đảm bảo 80% các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, An Giang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đồng bào dân tộc thiểu số chủ động chủ động, không bị bất ngờ trong mọi tình huống gây mất an ninh, trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2025, An Giang sẽ hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc và các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin, chú trọng các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh An Giang, tập trung vào các lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán các dân tộc thiểu số, các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc, thông tin địa lý vùng dân tộc thiểu số có tích hợp dữ liệu thông tin đa phương tiện; xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến hoặc tổ chức tọa đàm về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước nước; chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng các giao dịch điện tử.

“An Giang cũng sẽ nâng cấp nền tảng công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý nhà nước về công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở; đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó tỉnh sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, phổ cập các kiến thức về công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo vùng dân tộc thiểu số, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số…”, ông Phước thông tin thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh đào tạo, tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các mô hình tuyên truyền trực tuyến trang bị kiến thức khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số; tăng cường công tác dạy, phổ cập tin học tại các trường học vùng dân tộc, trường phổ thông nội trú dân tộc, trường nghề dân tộc nội trú…

Ông Men Pholly, Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc, từ đó tình hình kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến tích cực.

“Việc thực hiện chính sách chuyển đổi nghề, tạo việc làm trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả, nhất là có sự dịch chuyển nguồn lao động từ nông thôn lên các đô thị lớn và các khu công nghiệp tập trung điều kiện cho đồng bào có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, hòa nhập cộng đồng và vươn lên thoát nghèo bền vững”, Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang cho biết.

Theo Ban Dân tộc tỉnh An Giang: Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số tại An Giang từ năm 2016 – 2018, áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, bình quân giảm 3,8%/năm. Ngoài quan tâm tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên, hằng năm các hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của đồng bào Khmer, Chăm, Lễ hội đua bò Bảy Núi… được tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc riêng, thu hút đông đảo người dân, khách du lịch trong và ngoài tỉnh tham dự.  Nhờ tích cực bảo tồn, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống dân tộc, đến nay, An Giang có 2 di sản văn hóa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là Lễ hội đua bò Bảy Núi và Bộ kinh lá Buông được công nhận “Tri thức và kỹ thuật viết chữ trên lá Buông của người Khmer” của đồng bào dân tộc Khmer./.

Quang Minh