Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng: 25/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2020, với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện các giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả theo từng ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, đưa kinh tế tỉnh đạt mục tiêu đề ra.

Responsive image

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh  Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Thọai Sơn

Tiếp tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính năm 2020 là  triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các địa phương trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiêp. Trong năm, số lượng thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp là 1.305 thủ tục; liên thông giữa cấp tỉnh, huyện và xã là 110 thủ tục. Năm 2020, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc đối với các lĩnh vực công an, quân sự, BHXH và thủ tục về điện nước được 1358 thủ tục; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 245 thủ tục; cấp xã là 136 thủ tục. 

Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cho biết thêm: Trong năm 2020, việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được xây dựng tập trung tại tỉnh và đảm bảo kết nối liên thông tới 100% Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Hệ thống hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu tính trạng hồ sơ cũng được thực hiện trực tuyến hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở các địa phương . Đặc biệt, việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ Công quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính đã được thục hiện thông qua môi trường mạng và dịch vụ bưu chính công ích, góp phần tiết kiệm chi phí và thời gian cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong năm 2020, số hồ sơ giải quyết 3 cấp đúng hẹn đạt trên 98%.   

Cùng với đó, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương tích cực nghiên cứu, triển khai những giải pháp, mô hình hay trong công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện thông qua các mô hình sáng kiến trong cải tiến thủ tục hành chính ở các đơn vị, địa phương bước đầu đã mang lại hiệu quả phấn khởi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính. Định hướng công tác cải cách hành chính trong năm 2021.

Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang cho biết: Đối với công tác cải cách hành chính ngành nội vụ sẽ tăng cường việc kiểm soát chặt chẽ các qui định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là lãnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư…; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trong môi trường mạng, thực hiện số hoá kết quả thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Về cải cách công vụ, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đồng bộ các qui định của Đảng về cán bộ. Thực hiện các qui định về đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác cải cách hành chính công. Đồng thời tăng cường xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh An Giang theo hướng phát triển hạ tầng số đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số, đảm bảo an toàn an ninh mạng…         

 Với quyết tâm chính trị hướng tới xây dựng nền hành chính kiến tạo, phát triển với phương châm: “Trách nhiệm - một cửa - thân thiện - hiệu lực - hiệu quả - đúng pháp luật - phù hợp lòng dân”, trong năm 2021, tỉnh An Giang tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong các khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo cho sự thành công của CCHC để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                    Hà Ngân