Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Ngày đăng: 05/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch “Thực hiện rà soát, xây dựng lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 tỉnh An Giang” nhằm mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo Luật Giáo dục năm 2019 và theo Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 31/12/2020 ngành giáo dục An Giang phải tổ chức triển khai, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành về Luật Giáo dục năm 2019, Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/8/2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trong học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025) theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019; các nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. 

Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn ở tất cả các đơn vị trực thuộc, phân loại cụ thể theo từng trường hợp quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Thống kê số lượng giáo viên chưa đạt chuẩn còn đủ thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định phải tham gia lộ trình nâng chuẩn tại các đơn vị. 

UBND tỉnh An Giang giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn ở tất cả các đơn vị trực thuộc, phân loại cụ thể theo từng trường hợp quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành giáo dục rà soát đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chưa đạt chuẩn còn đủ thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP phải tham gia lộ trình nâng chuẩn tại các đơn vị theo từng cấp, dự kiến thời gian tham gia đào tạo cho từng đối tượng cụ thể đảm bảo đến năm 2025 phải đạt tối thiểu 60% giáo viên mầm non, 50% giáo viên tiểu học và 60% giáo viên trung học cơ sở chưa đạt chuẩn tại thời điểm 1/7/2020 đang được đào tạo hoặc hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp theo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Luật Giáo dục năm 2019. 

UBND tỉnh yêu cầu việc xác định đối tượng giáo viên tham gia đào tạo từng năm cần ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thiểu số năm công tác tính đến ngày nghỉ hưu, giáo viên dạy các môn mới, giáo viên dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên tự nguyện đăng ký theo từng năm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ phù hợp với lộ trình nâng chuẩn.

UBND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo các đơn vị hằng năm phải xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn và xác định cụ thể số lượng, danh sách giáo viên tham gia thực hiện nâng chuẩn đào tạo trong năm và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu UBND cấp huyện ban hành kế hoạch. Kế hoạch của cấp huyện được gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 16/11 hằng năm để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch chung cho toàn tỉnh. Bố trí, sắp xếp giáo viên tại các đơn vị một cách hợp lý nhằm đảm bảo nguyên tắc có đủ giáo viên giảng dạy theo quy định, trong đó lưu ý ưu tiên đối với các khối lớp đang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm và đảm bảo các quyền lợi và chế độ, chính sách đối với giáo viên trong thời gian tham gia đào tạo. 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu đơn vị sử dụng giáo viên lập danh sách giáo viên, cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn đào tạo, xây dựng kế hoạch sử dụng cụ thể cho từng đối tượng. Việc lập danh sách giáo viên phải tham gia đào tạo nâng chuẩn hằng năm và bố trí, sắp xếp công việc của giáo viên một cách hợp lý, phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vừa học vừa làm và đảm bảo các chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định./.

Quang Minh