Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng

Ngày đăng: 28/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/11, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhằm triển khai quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh An Giang.

Responsive image

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt những nội dung cơ bản của các văn bản nói trên và hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang và Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, nội dung Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh An Giang gồm các nội dung chính như: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy khóa mới; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ở những nơi cấp ủy cấp trên trực tiếp cho thí điểm. Những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý, phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về việc tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Responsive image

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang – Ngô Hồng Yến nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới tại An Giang

Về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy cho đại hội, ông Ngô Hồng Yến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới tại An Giang phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 89-QĐ/TW về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

“Tỉnh An Giang kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ…”, ông Yến khẳng định.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang lưu ý, các cấp ủy phải quan tâm, chú trọng công tác nhân sự, đồng thời chuẩn bị công phu văn kiện Đại hội. Văn kiện Đại hội phải phản ảnh đúng, khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020; trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đề ra những mục tiêu, khâu đột phá, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới một cách sát thực.

“Văn kiện phải lưu ý đánh giá đúng tình hình, thời cơ, vận hội và tiềm lực của tỉnh hiện nay để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cho thật tốt để tỉnh bứt phá, phát triển hơn; quan tâm tham khảo ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, tầng lớp trí thức… cho văn kiện Đại hội của cấp mình”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang đề nghị.

Ông Võ Anh Kiệt yêu cầu, quá trình thực hiện công tác nhân sự cần thống nhất nguyên tắc Đảng lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ, bám vào những quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tiểu ban Nhân sự phải phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy định của Trung ương về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ, dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.../.

Chí Quang