Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Hơn 70.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 20/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng y tế và Trường Cao đẳng nghề An Giang, VNPT An Giang phối hợp tuyên truyền các hình thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm đảm bảo tiến độ theo định hướng của UBND tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo: “Học viên, Sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh được phổ biến, tiếp cận và sử dụng ít nhất một lần các dịch vụ công trực tuyến của các Sở, ban, ngành và các địa phương cung cấp; Phấn đấu đến 2025, đối tượng này cơ bản sẽ là công dân điện tử, góp phần xây dựng chính quyền điện tử; Tăng cường sự hiểu biết và sự tham gia của người dân, tổ chức về công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ công được cơ quan hành chính nhà nước cung cấp; khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội”. Bên cạnh đó, các Học viên, Sinh viên cũng là những tuyên truyền viên góp phần tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể, Trường Đại học An Giang; Trường Cao đẳng y tế An Giang; Trường Cao đẳng nghề An Giang; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí 65 áp phích ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn; phát 12.800 tờ rơi cho học viên, sinh viên theo học tại đơn vị. UBND cấp huyện, UBND cấp xã bố trí 297 áp phích ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn, ít nhất 03 tờ và xem xét, lựa chọn bố trí những vị trí phù hợp trong cộng đồng dân cư trên địa bàn, bố trí 53.760 tờ rơi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, UBND cấp xã để phát cho người dân. Đối với VNPT An Giang quan tâm phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo VNPT địa phương đến UBND nhận huyện nhận 1.100 tờ rơi, 22 áp phích. Ngoài ra, 2.595 tờ rơi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công./.

Nguồn: VB số 253/VPUBND-TH ngày 19/01/2021
GP