Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Học sinh sẽ kết thúc năm học vào ngày 15/7/2020

Ngày đăng: 08/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 7/4, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định số 777/QĐ-UBND để điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (lần 2).

Theo quyết định, UBND tỉnh An Giang đã sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

Về kết thúc học kỳ II: Cấp mần non, tiểu học sẽ vào thứ sáu ngày 10/7/2020; cấp THCS và THPT sẽ kết thúc học kỳ II vào thứ bảy ngày 11/7/2020 và hệ giáo dục thường xuyên sẽ do đơn vị quyết định.

Về kết thúc năm học: Cấp mần non, tiểu học; cấp THCS và THPT sẽ vào thứ tư ngày 15/7/2020 và hệ giáo dục thường xuyên sẽ do đơn vị quyết định.

 

Nội dung

 

Mầm non

 

Tiểu học

 

THCS và THPT

THCS và THPT (hệ GDTX)

 

Kết thúc học kỳ II

Thứ Sáu 10/7/2020

Thứ Sáu 10/7/2020

Thứ Bảy 11/7/2020

Đơn vị quyết định

 

Kết thúc năm học

Thứ Tư 15/7/2020

Thứ Tư 15/7/2020

Thứ Tư 15/7/2020

Đơn vị quyết định

Theo đó, UBND tỉnh An Giang cũng đồng ý xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/4/2020 và và thay thế Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầuChánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chí Quang