Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 08/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
Đến ngày 28-8-2020, tỉnh đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo các quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9-2020.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan, ban hành kế hoạch số 94-KH/TU để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế, quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. 

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân trao tặng bức trướng cho đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đồng thời, nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và phát huy tốt cơ chế phản hồi các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đổi mới công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Đảng bộ tỉnh An Giang có 16 đảng bộ trực thuộc 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, với 64.934 đảng viên. Đầu tiên, Tỉnh ủy chọn Đảng bộ TP. Châu Đốc tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm; huyện Châu Phú thí điểm mô hình bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Ngay sau khi đại hội điểm, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá những mặt được, rút ra những kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc lưu ý trong việc tổ chức đại hội tại cấp mình; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi và chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện (tương đương); các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội được cấp ủy quan tâm thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Nhân sự cấp ủy chuẩn bị cho khóa mới đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, yêu cầu về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ nữ và cán bộ trẻ tham gia cấp ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đề án nhân sự trước khi tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện.

Về chương trình đại hội, nhằm thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu và triển khai trong toàn tỉnh khung chương trình đại hội đối với cấp huyện (tương đương), đảm bảo trình tự, bám sát khung chương trình mẫu và hướng dẫn của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, cấp ủy cấp huyện (tương đương) nghiên cứu, biên soạn, chuẩn bị nội dung phù hợp với phương châm linh động, hiệu quả.

Công tác bầu cử thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, chính xác, góp phần cho sự thành công của đại hội. Thời gian đại hội phân bổ hợp lý, đảm bảo quy định 2,5 ngày.

Công tác phục vụ đại hội chu đáo, không xảy ra tình huống phát sinh, an toàn, tiết kiệm; việc trang trí hội trường hài hòa, trang nghiêm theo quy định; bố trí vị trí ngồi theo sơ đồ hợp lý, thuận lợi cho đại biểu khi đi bầu cử.

Đặc biệt, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ khi tổ chức đại hội.

Về nội dung văn kiện và thảo luận tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp. Theo đó, việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị được các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đặc biệt chú trọng, chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhiều thành phần, tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa trước khi trình đại hội.

Nhiều báo cáo đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để rút kinh nghiệm sâu sắc; đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ so với nghị quyết đại hội đã đề ra; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị nhằm đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã tập trung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, nêu được nhiều ưu điểm, đồng thời chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.

Cấp ủy cấp huyện đều xây dựng chương trình hành động để cụ thể hoá nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong dự thảo nghị quyết đại hội để đại hội thảo luận, quyết định.

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện trình đại hội XI của Đảng bộ tỉnh cơ bản được chuẩn bị chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên. Có trên 600 lượt ý kiến đóng góp tại đại hội góp phần hoàn chỉnh báo cáo chính trị.

Responsive image

Việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, phát huy được quyền của từng đại biểu

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội, đa số nhân sự đại hội đều đúng với dự kiến đã đề ra; cấp ủy được lựa chọn đảm bảo các tiêu chuẩn của Đảng. Cấp ủy khóa mới đổi mới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện tốt việc cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy (trừ những đơn vị mang tính đặc thù). Tỷ lệ cấp ủy viên nữ được đảm bảo từ 15% trở lên và có nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ được cơ cấu phù hợp theo quy định nhằm phát huy năng lực cán bộ trẻ, tạo đội ngũ kế cận trong cấp ủy; đồng thời, thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp huyện so với số lượng tối đa đã được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII.

Việc bầu cử tại đại hội đảm bảo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, phát huy được quyền của từng đại biểu.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 16/16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức xong đại hội. Kết quả bầu ban chấp hành: 536/612 đồng chí trúng cử

(426 cấp ủy đương nhiệm tái cử; 97 cán bộ nữ; 9 cán bộ trẻ dưới 35 tuổi...); có 13 đồng chí cấp ủy tái cử nhưng không trúng cử; trình độ chuyên môn có 11 tiến sĩ, 121 thạc sĩ, 2 Phó Giáo sư. So với nhiệm kỳ 2015-2020 chất lượng của cấp ủy nhiệm kỳ mới được nâng lên rõ rệt, số lượng tiến sĩ, thạc sĩ tăng cao, số lượng đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị trên 95% . Độ tuổi bình quân là 47 tuổi (9 đồng chí dưới 35 tuổi, 57 đồng chí từ 35-40 tuổi, 290 đồng chí từ 40-50 tuổi, 180 đồng chí trên 50 tuổi).

 Kết quả bầu Ban Thường vụ: 160/189 đồng chí trúng cử, trong đó, có 132 đồng chí tái cử (chiếm 82,5%), 14 cán bộ nữ (8,75%); trình độ chuyên môn có 5 tiến sĩ, 36 thạc sĩ. Độ tuổi bình quân là 48 tuổi (5 đồng chí từ 35-40 tuổi, 90 đồng chí từ 40-50 tuổi, 65 đồng chí trên 50 tuổi). Kết quả bầu đoàn Đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh: chính thức 306 đồng chí, dự khuyết 28 đồng chí và 44 đại biểu đương nhiên.      

Ngay sau đại hội các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn tích cực triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Các đồng chí không tái cử được bố trí, sắp xếp và kịp thời thực hiện các chế độ chính sách theo quy định.

Để đạt được kết quả đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ từng đảng bộ trực thuộc. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể, giúp đỡ thường xuyên đảng bộ cấp huyện trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảm bảo các quy trình, quy định của Trung ương, của tỉnh. Các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu tập trung cao, chuẩn bị chu đáo, tích cực; xem công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2020.

Hiện tỉnh tích cực tuyên truyền về kết quả của đại hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Hạnh Châu