Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang định hướng hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 18/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Từ ngày 12 – 15 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với các Huyện ủy Tri Tôn, Tịnh Biên và thị ủy Tân Châu, Thành ủy Long xuyên về công tác tổ chức triển khai thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng hoạt động cho giai đoạn 2021-2025.

Responsive image
 

Qua các buổi làm việc với sự chủ trì của đồng chí Tầng Phú An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các đồng chí là Bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy với sự tham gia của các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các phòng, ban chuyên ngành của các huyện, thị thành. Sau khi nghe đại diện các huyện, thị thành báo cáo về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và các định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2021-2025, ý kiến thảo luận của lãnh đạo của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị cùng thống nhất sẽ tiến tới ký kết hợp tác thực hiện một số nội dung về lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau:

Huyện ủy Tri Tôn sẽ xây dựng mô hình vườn cây dược liệu tại Điện cây xoài kết hợp du lịch; xây dựng mô hình tưới bằng năng lượng mặt trời cho vườn cây ăn trái trên triền núi; phối hợp phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Xoài Tri Tôn, Chuối già và Cây chúc Thất Sơn; xây dựng mô hình cây dược liệu cho vùng bảy Núi tỉnh An Giang gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ và phục vụ du lịch (có xây dựng nhãn hiệu tập thể).

Huyện ủy Tịnh Biên sẽ phối hợp phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm Đường thốt nốt Tịnh Biên và Cây Chúc Thất Sơn; xây dựng mô hình chợ đảm bảo về sản phẩm hàng hóa; xây dựng mô hình cây dược liệu cho vùng Bảy Núi tỉnh An Giang gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ và phục vụ du lịch (có xây dựng nhãn hiệu tập thể).

Ngoài hỗ trợ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân, sẽ hỗ trợ thực hiện thực tế từ 01-02 dự án thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ có quy mô đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên cơ sở nhu cầu đề xuất của huyện.

Huyện ủy Chợ Mới xây dựng nhãn hiệu Bắp bao tử; đánh giá trình độ công nghệ trong lĩnh vực xay xát; phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất thức ăn cho Bò từ thân cây bắp; sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng từ xoài ba màu; hỗ trợ xây dựng làng sản xuất giống cây rau màu.

Thị ủy Tân Châu hỗ trợ khôi phục phát triển lụa Tân Châu; hỗ trợ phát triển Mai vàng Tân Châu; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu xoài thơm Vĩnh Hòa.

Thành ủy Long Xuyên hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên; xây dựng mô hình nông nghiệp du lịch tại xã Mỹ Hòa Hưng;  hỗ trợ nâng cao năng lực tư vấn phát triển tài sản trí tuệ và bao bì; trong giai đoạn 2021-2025 sẽ hỗ trợ triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ cấp tỉnh và 05 dự án ứng dụng đổi mới công nghệ, thiết bị theo các chương trình hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, mỗi địa phương Sở Khoa học và Công nghệ cũng đưa nội dung Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế (theo Quyết định 2338/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh) và nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên khởi nghiệp khát vọng vươn lên làm giàu cho bản thân và địa phương./.

TT