Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI năm 2020

Ngày đăng: 08/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ cho biết: Kết quả đánh giá Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

(Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2019, đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố cả nước và cao thứ nhất trong nhóm trung bình cao của cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao; xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, xếp trên 7 tỉnh: Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Responsive image

An Giang thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Trong đó, có 3/8 chỉ số thành phần của năm 2019 tăng so năm 2018 là: chỉ số “cung ứng dịch vụ công” đạt cao nhất với 7,80 điểm; kế đến là chỉ số “thủ tục hành chính công” đạt 7,58 điểm; chỉ số "quản trị điện tử" trung bình cao với 3,68 điểm. Chỉ số cung ứng dịch vụ công do Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang, Công ty Điện lực An Giang thực hiện. Chỉ số “thủ tục hành chính công” do Văn phòng UBND tỉnh thực hiện và Chỉ số "quản trị điện tử" do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Tuy nhiên, có 5 chỉ số nội dung của năm 2019 giảm điểm so với năm 2018 là: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,22 điểm, công khai minh bạch 5,06 điểm, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,79 điểm, trách nhiệm giải trình với người dân 4,63 điểm, quản trị môi trường 4,60 điểm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Trương Long Hồ cho biết: như vậy, so với kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI  tỉnh An Giang năm 2019 (Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 27-3-2019 của UBND tỉnh) đạt kết quả như sau: Có 2/6 chỉ số nội dung đạt và vượt kế hoạch đề ra là: Cung ứng dịch vụ công, thủ tục hành chính công; có 4/6 chỉ số nội dung không đạt và thấp hơn kế hoạch đề ra là:  tham gia của người dân ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình với người dân, công khai minh bạch, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Ngày 10-4-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư triển khai kế hoạch 179/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả  quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2020. 

Mục tiêu nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp và hiện đại; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước được sắp xếp gọn nhẹ; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp. Phấn đấu Chỉ số PAPI năm 2020, tỉnh An Giang xếp trong nhóm 20/63  tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất trong cả nước.

UBND tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 8 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI. Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp (Trách nhiệm giải trình với người dân; tham gia của người dân ở cấp cơ sở và Quản trị điện tử); đồng thời giữ vững và phát huy các nội dung tỉnh An Giang có điểm số thuộc nhóm các tỉnh, thành đạt điểm cao nhất (Cung ứng dịch vụ công; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và Quản trị môi trường). Cụ thể, chỉ số nội dung 1: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: phấn đấu đạt 5,40 điểm. Chỉ số nội dung 2: Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định: phấn đấu đạt 5,50 điểm.  Chỉ số nội dung 3: Trách nhiệm giải trình với người dân: phấn đấu đạt 5,00 điểm.  Chỉ số nội dung 4: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: phấn đấu đạt 7,00 điểm. Chỉ số nội dung 5: Thủ tục hành chính công: phấn đấu đạt 7,50 điểm. Chỉ số nội dung 6: Cung ứng dịch vụ công phấn đấu đạt 7,60 điểm. Chỉ số nội dung 7: Quản trị môi trường phấn đấu đạt 5,70 điểm. Chỉ số nội dung 8: Quản trị điện tử phấn đấu đạt 3,50 điểm.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động triển khai và phối hợp thực hiện.

Để góp phần nâng  cao Chỉ số PAPI của tỉnh trong năm 2020, từ nay đến cuối năm các ngành, các cấp cần tiếp tục tham mưu, đề ra các giải pháp để tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành thật tốt các công việc, đề án, mục tiêu đề ra trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chương trình hành động số 147/CTr-UBND ngày 22-4-2015 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 (Kế hoạch số 179/KH-UBND, ngày 10-4-2020 của UBND tỉnh). Đề nghị các sở, ngành có liên quan tăng cường nghiên cứu, đề ra các giải pháp cải thiện 5 chỉ số nội dung được công bố trong Chỉ số PAPI năm 2019 bị mất điểm so với năm 2018 (chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; trách nhiệm giải trình với người dân và quản trị môi trường).

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về các giải pháp liên quan để nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 và các năm tiếp theo. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng với các sở, ban ngành và địa phương tổ chức hội nghị phân tích kết quả Chỉ số PAPI cấp tỉnh của tỉnh An Giang năm 2019, ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế, nhằm tiếp tục duy trì, phát huy các Chỉ số thành phần đạt kết quả tốt, khắc phục những Chỉ số thành phần còn yếu, kém để cải thiện và nâng cao hơn nữa kết quả Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chỉ số PAPI năm 2019 được khảo sát toàn quốc, xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô mẫu khảo sát: 14.138 người dân, được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (chia bình quân mỗi tỉnh, thành phố khảo sát khoảng 224 người dân).

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Chỉ số PAPI là kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần. Qua chỉ số của 63 tỉnh/thành phố, các cấp chính quyền sẽ tìm được địa phương có kinh nghiệm tốt để học hỏi hoặc tìm biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu quả quản trị và hành chính công ở địa phương mình./.

Biểu đồ chỉ số thành phần PAPI 2019 của An Giang:

Responsive image

An Giang thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Responsive image

An Giang thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

HẠNH CHÂU