Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

Ngày đăng: 04/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là một trong những trọng tâm ưu tiên của tỉnh An Giang trong những năm qua.

Responsive image

(Ảnh minh họa)

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang, UBND tỉnh vừa có công văn triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hành động số 460/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI) và năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (chỉ số DDCI) tỉnh An Giang năm 2020, định hướng đến năm 2021.

Thực hiện truyền thông về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang cùng các cơ quan thông tấn báo chí chủ động hỗ trợ các đơn vị tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh sâu rộng trong các ngành, các cấp; đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về tình hình và kết quả thực hiện.

Thực hiện việc cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình phụ trách, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm phấn đấu đạt mục tiêu 100% trường học, bệnh viện, công ty bán lẻ điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Đối với cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, đẩy mạnh việc thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, chỉ đạo triển khai và tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin HY
Nguồn CV số 100/UBND-TH ngày 03/02/2020