Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của niên độ giải ngân năm 2020

Ngày đăng: 23/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa yêu cầu Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của niên độ giải ngân năm 2020.

Theo đó, các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới tỷ lệ giải ngân bình quân chung của tỉnh (đặc biệt là các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 40%) cần tự rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện của từng dự án; từ đó kịp thời đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới; Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công xây dựng phải đảm bảo tiến độ thi công công trình theo hợp đồng đã ký kết.

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, phải tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới thì đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập hồ sơ, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai công tác mời thầu, đấu thầu theo thời gian quy định; Chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, xử lý. /.

Nguồn: văn bản số 1111/UBND-KTTH, ngày 22/10/2020
Minh Thư