Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Ngày đăng: 18/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 17/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. Gồm 73 TTHC, cụ thể tại 02 Danh mục như sau:

Responsive image
 

1. Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, gồm 64 TTHC, trong đó 62 TTHC được bổ sung và 02 TTHC được sửa đổi, thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh (04 TTHC); Lĩnh vực Y tế dự phòng (08TTHC); Đào tạo, cấp  giấy phép lái xe (11 TTHC); Vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam- Campuchia (02 TTHC); vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam – Lào (03 TTHC); vận tải đường bộ qua liên quốc gia: Việt Nam – Campuchia - Lào (04 TTHC); Vận tải đường bộ (18 TTHC); Đăng ký phương tiện thủy nội địa (08 TTHC); Cơ sở dạy nghề, cấp đổi chứng nhận khả năng chuyên môn tiện thủy nội địa (02 TTHC); Vận tải đường thủy nội địa  (02 TTHC); Lĩnh vực Dược phẩm (02 TTHC được sửa đổi);

2. Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, gồm 09 TTHC thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh (02 TTHC); Y tế dự phòng (07 TTHC).
 
Theo Quyết định này, việc giải quyết các TTHC có trong danh mục thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Mục 7. Sở Giao thông vận tải Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang./.

Nguồn: QĐ số 321/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung