Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang công bố chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp năm 2019

Ngày đăng: 22/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 22/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến để phân tích kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang và công bố chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp tỉnh An Giang năm 2019; công bố chỉ số cải cách hành chính của cấp sở, cấp huyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019, đạt 44,37 điểm, xếp hạng 21/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2018), vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao; xếp hạng 5/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện cả 8 nội dung đánh giá của Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019 đạt được nhiều kết quả tích cực, thứ hạng tiếp tục được cải thiện qua từng năm, vẫn nằm trong nhóm tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao và có những chỉ số nội dung tỉnh An Giang đạt chỉ số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất.

Responsive image

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Long Hồ báo cáo kết quả tại hội nghị

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2019, tỉnh An Giang đạt 83,32 điểm, xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc nhóm B và xếp hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Kết quả chỉ số hài lòng năm 2019 các Sở, Ban, Ngành UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó, Chỉ số hài lòng cấp Sở: Chỉ số hài lòng bình quân năm 2019 đối với 18 Sở, Ban, ngành tỉnh đạt tỷ lệ 85,5% thấp hơn 1,62% so với năm 2018 (87,42%). Trong đó, có 06 cơ quan có chỉ số hài lòng đạt trên 90%; 09 cơ quan đạt từ 80% đến dưới 90% hài lòng; 02 cơ quan đạt từ 70% đến dưới 80% hài lòng. Đối với Chỉ số hài lòng cấp huyện: Chỉ số hài lòng (SIPAS) đối với 11 UBND huyện, thị xã, thành phố đạt bình quân 83,68%, giảm 1,23% so với năm 2018. Có 04 đơn vị có Chỉ số hài lòng đạt từ 90% trở lên; 03 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90% và 04 đơn vị có Chỉ số hài lòng đạt dưới 80%.

Về kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, bình quân Chỉ số CCHC cấp sở đạt 87,69 điểm, so với năm 2018 là 86,93 điểm, tăng 0,76 điểm. Kết quả này đánh giá sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả CCHC của tỉnh, phản ánh khách quan kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019 theo công bố của Bộ Nội vụ ngày 19/5/2020, đạt 83,32% tăng 2,55% so với năm 2018 . 

Chỉ số CCHC bình quân của 11 UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt 87,03%. 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019, trong đó 5 sở có số điểm cao nhất là Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông.

05 huyện, thị, thành phố có số điểm cao nhất là huyện Thoại Sơn, Thị xã Tân Châu, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân, huyện Tịnh Biên.

Responsive image
 
Responsive image
 
Responsive image
 

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích góp phần nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2019; tặng Bằng khen cho 06 tập thể đạt kết quả cao qua kết quả Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019; tặng Bằng khen cho 08 tập thể đạt kết quả cao qua đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

 Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu của các sở, ngành, địa phương đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình, Kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang; Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cấp sở, cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI): Đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục bám sát, triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh An Giang đến năm 2020 và Kế hoạch năm 2020; Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nâng cao kết quả của 08 trục nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần của Chỉ số PAPI. Trong đó, tập trung vào các Chỉ số nội dung đạt điểm thấp nhất và trung bình thấp năm 2019.

Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước;

Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các cơ quan đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp. 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công tỉnh năm 2021-2025.

Đối với Chỉ số CCHC, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công văn số 02/BCĐ-CCHC ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo CCHC về việc triển khai thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC tỉnh năm 2020; Tiếp tục chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai các mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tỉnh; Nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại đối với những nhiệm vụ, mục tiêu, các tiêu chí trong Đề án xác định Chỉ số CCHC ban hành kèm theo QĐ số 1150 của Bộ Nội vụ công bố Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2019. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch còn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương về thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Như Hùng