Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Ngày đăng: 15/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Sáng ngày 15/2, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 455/TTr-SGDĐT ngày 15/2/2020 về việc xin chủ trương cho học sinh tiếp tục tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thống nhất cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Trước đó, cũng trong ngày 15/2, S Giáo dc và Đào to tnh An Giang đã có T trình gi UBND tnh An Giang xin ch trương cho hc sinh tiếp tc tm ngh hc do dch bnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020 để thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn s 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020 ca B Giáo dc và Đào to v vic kéo dài thi gian ngh hc ca hc sinh, sinh viên, hc viên do dch bnh Covid-19; S Giáo dc và Đào to An Giang trình UBND tnh quyết đnh tiếp tc kéo dài thi gian tm ngh hc ca hc sinh, hc viên ca các cơ s giáo dc trên toàn tnh đến hết tháng 2/2020./.

Tải về Công văn số 146/UBND-KGVN

Tải về Tờ trình 455/TTr-SGDĐT

Quang Minh