Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng: 10/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh An Giang, thời gian qua các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; tích cực cung cấp thông tin khi có yêu cầu của báo chí về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình…

Responsive image

Ảnh minh họa

Từ đó, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh An Giang dần đi vào nề nếp, cung cấp thông tin kịp thời, thông tin chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho báo chí tác nghiệp và thực hiện tốt công tác tuyên truyền của tỉnh. 

Ngoài những kết quả đạt được, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn một số hạn chế như: một vài cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm những quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, còn tình trạng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí; phát ngôn còn tùy tiện, chưa đúng quy định phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cung cấp thông tin còn chậm, chưa kịp thời.  

Vì vậy, để thực hiện tốt Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí, khắc phục những hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những nội dung quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo Quy chế của UBND tỉnh (Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017) nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời tạo cơ hội cho báo chí, công chúng tiếp cận đầy đủ hơn những nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác, nhất là đối với những sự kiện, vấn đề nóng, nhạy cảm.  

Đồng thời, phân công người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn phải bảo đảm các tiêu chuẩn và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; công khai thông tin về người phát ngôn trên trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương để cơ quan báo chí và phóng viên biết, liên hệ. Khi phát hiện thông tin phản ánh trên báo chí không chính xác, sai trái thì phải kịp thời phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh xác minh làm rõ, đồng thời yêu cầu cơ quan báo chí đó cải chính theo đúng Luật Báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác phát ngôn cho lãnh đạo Sở, ban ngành, tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí. Tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của UBND tỉnh đối với các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố./.

Nguồn: CV số 1210/UBND-TH ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung