Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang ban hành Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ngày đăng: 05/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang.

Theo đó, quy chế ban hành gồm 6 Chương, 28 Điều quy định về việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao có nhiệm vụ có nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết TTHC; các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ….

Quy chế nêu rõ, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang được xây dựng tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan có thẩm quyền, có tên miền truy cập trên môi trường mạng (internet) là: https://dichvucong.angiang.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn để tìm hiểu thông tin hướng dẫn và sử dụng các dịch vụ… Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu phát triển từ Trục liên thông văn bản quốc gia.

Responsive image

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

Cũng theo quy chế này, thành phần các loại giấy tờ có trong hồ sơ và các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được cung cấp trên Cổng dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, có giá trị hiệu lực như văn bản giấy khi các cá nhân, tổ chức làm căn cứ, sử dụng để điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến, bằng dịch vụ bưu chính công ích và tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.

Cạnh đó, quy chế quy định cụ thể quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền; thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ và hình thức trả kết quả thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử cung cấp trên Cổng Dịch vụ công; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính…

Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và số hóa, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh đúng thời hạn, quy trình theo quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát danh mục thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công so với danh mục thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo thống nhất danh mục thủ tục hành chính.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn: QĐ số 66/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
GP