Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh lần thứ Ba – năm 2021

Ngày đăng: 19/05/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021.

Qua đó, nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong tỉnh ở các lĩnh vực như: tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba – năm 2021.

Việc tổ chức xét tặng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục được quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  Quá trình tổ chức xét chọn phải khách quan, công bằng và chính xác, toàn diện trên nhiều lĩnh vực hoạt động thuộc các loại hình Di sản văn hóa phi vật thể khác nhau, không bỏ sót những đối tượng đủ tiêu chuẩn, xứng đáng được tôn vinh.

Kết quả xét chọn được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phương tiện thông tin đại chúng; 

Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác xét chọn Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú đảm bảo đúng đối tượng và tiêu chuẩn đề ra.

Đối tượng được xét chọn là các cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực như: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian…

Đối với cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá nhân, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng và gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 02 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (số 14, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản cho cá nhân được biết. Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa các tài liệu trong hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn để cá nhân lập hồ sơ hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền lập hồ sơ hoàn thiện và nộp lại chậm nhất sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa./.

Nguồn: Kế hoạch Số: 248/KH-UBND, ngày 12 tháng 5 năm 2020
DT