Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường

Ngày đăng: 10/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14/02/2020 của Bộ Xây dựng về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Ngày 09/4/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa ký công văn 353/UBND-KTN, gửi sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

* Về công tác quản lý hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 

Đối với các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu: Xi măng, vật liệu ốp lát (ceramic, granit, cotto, đá ốp lát nhân tạo, đá ốp lát tự nhiên), sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa, trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư cần xem xét kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cân đối cung cầu chủng loại sản phẩm hàng hóa trên địa bàn và khu vực; đồng thời lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng và thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ. 

Đối với các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng thông thường (gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, đá, cát xây dựng...) cần tuân thủ theo nội dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo cần lựa chọn công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại; tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng thấp, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

Đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước cần gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của từng dự án. 

* Về công tác quản lý chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng để thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 về việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với hàng hóa là VLXD có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Hải quan; Cục thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND các huyện, các thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nội dung nêu trên, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông, sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, với thực trạng của ngành vật liệu xây dựng hiện nay, trên một số lĩnh vực sản phẩm, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp đã vượt xa so với nhu cầu thị trường. Ngoài ra, một số lượng vật liệu xây dựng rất lớn đang được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. 

Sau khi Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, một số quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã bị bãi bỏ, khi các quy hoạch về sản phẩm hết hiệu lực thì việc đầu tư sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sẽ thực hiện theo Luật đầu tư và điều tiết theo cung - cầu của thị trường; do đó chủ đầu tư tự xác định về quy mô, công suất và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Nếu không có định hướng của cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ có thời điểm công suất và sản lượng vượt cao so với nhu cầu của thị trường, giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực xã hội; ngoài ra việc phân vùng đầu tư không hợp lý dẫn đến có khu vực thì tập trung nhiều cơ sở sản xuất, khu vực không có cơ sở sản xuất, cung vượt cầu sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Văn bản tải về: công văn 353/UBND-KTN


Tuyết Nhung