Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 của MTTQ tỉnh

Ngày đăng: 26/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong những năm qua việc thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2016-2020 được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo, nhiều nơi trong tỉnh đạt hiệu quả rất tốt.

Responsive image

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao đã cùng với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án gắn với việc tham gia xây dựng nông thôn mới, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo”,... 

Có thể nói công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là một nhiệm trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện, trong đó có lĩnh vực xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn đặc biệt được coi trọng. Trong 03 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã chi trên 90 tỷ đồng để thực hiện chương trình an sinh xã hội đặc biệt là chi để xây dựng 107 cây cầu giao thông nông thôn (bằng kết cấu sắt mạ kẽm, pêtông,...) với số tiền trên 43,5 tỷ đồng và vận động hàng ngàn ngày công lao động của nhân dân tại các địa phương. Tiêu biểu trong hoạt động này là các đơn vị như: Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, Tri Tôn và thành phố Long Xuyên,... Chỉ tính riêng trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã đăng ký thực hiện nhiều công trình trong đó có 11 công trình xây dựng cầu giao thông nông thôn từ nguồn xã hội hoá với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt chung của các công trình này là được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, người dân và chính quyền địa phương trực tiếp giám sát và góp công xây dựng. Do đó, để thực hiện tốt Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn từ nay đến năm 2020, đặc biệt là hoạt động xã hội hóa được lan tỏa tại các địa phương và phong trào được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nên quan tâm thường xuyên chỉ đạo việc vận động xã hội hóa cầu đường giao thông nông thôn. Thường xuyên thăm hỏi gắn kết với những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trên lĩnh vực này; Trên cơ sở nhiệm vụ công tác trọng tâm của mình, MTTQ sẽ cùng với các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động trong các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia đóng góp về vật chất, tinh thần và ngày công để tham gia xây dựng cầu nông thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, trật tự an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông; vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ công trình đặc biệt là trách nhiệm tham gia đóng góp công sức, kinh phí để xây dựng và bảo trì cầu nông thôn tại địa phương mình; Đặc biệt là hưởng ứng tích cực trong việc thực hiện Đề án với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động các nguồn đóng góp của nhân dân và giám sát tổ chức thực hiện tốt Đề án. 

Từ đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu của Đề án để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân và làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn trong tỉnh./.

Thanh Phong