Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: kết quả thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng: 02/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NƠ) năm 2019 tỉnh An Giang (BCĐ tỉnh), toàn tỉnh có 4.784 địa bàn điều tra, 1.440 địa bàn điều tra mẫu, 2.821 địa bàn điều tra toàn bộ, 523 địa bàn đặc thù. Tổng số 4.784 địa bàn được lập danh sách trước khi thực hiện thu thập thông tin của tổng điều tra năm 2019.

Responsive image

Trong đó, 4.784 địa bàn được lập và cập nhật bảng kê đến ngày 29/3/2019, An Giang không có số địa bàn thêm mới và số địa bàn bị xóa sổ. Tổng số hộ toàn tỉnh được lập và cập nhật bảng kê là 528.224 hộ và tổng số hộ đã được điều tra thu thập thông tin là 528.078 hộ; Có 2.244 Điều tra viên (ĐTV) đã tham gia thu thập thông tin; 27 ĐTV là giáo viên, sinh viên; 181 tổ trưởng; 24 giám sát viên cấp tỉnh (GSV); 54 giám sát viên cấp huyện. Từ ngày 01 đến 08 giờ ngày 25/4/2019 toàn tỉnh đã hoàn thành 99,90% số địa bàn điều tra và hoàn thành 99,97% số hộ.

Cuộc TĐTDS&NƠ tỉnh An Giang có nhiều thuận lợi, từ những ngày đầu ra quân điều tra, tất cả các thành viên BCĐ và GSV tỉnh kết hợp cùng Văn phòng BCĐ huyện xuống địa bàn kiểm tra giám sát thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Văn phòng BCĐTW phải thực hiện giám sát ĐTV, tổ trưởng và dự phỏng vấn một số hộ … nhằm hỗ trợ kịp thời những sai sót của ĐTV; Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như các nhà mạng Vinaphon, Viettel, Mobiphon nhắn tin qua số điện thoại trong 02 ngày 31/3 – 01/4/2019; Đài truyền hình Trung ương, tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, xã tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên cuộc tổng điều tra; xe cổ động, băng rol cùng các cơ quan, ban ngành các cấp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nên người dân nắm được thông tin, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, việc điều tra viên tiếp cận hộ để thu thập thông tin dễ dàng, hộ nhiệt tình cung cấp thông tin đầy đủ; Lực lượng tổ trưởng được tuyển chọn từ những cán bộ Thống kê và các đoàn thể xã, phường, thị trấn và được tập huấn nghiệp vụ kỹ càng, biết sử dụng thành thạo CAPI để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ kịp thời cho ĐTV và BCĐ xã; ĐTV được chọn từ các Ban, ngành, đoàn thể xã, phường, thị trấn và được tập huấn nghiệp vụ tương đối tốt và được trang bị đầy đủ tài liệu, văn phòng phẩm, bảng tên…; GSV cấp tỉnh, huyện thường xuyên bám sát địa bàn mình được phân công phụ trách, nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ ĐTV và tổ trưởng cũng như BCĐ cấp huyện, xã; Chương trình CAPI giúp ĐTV rút ngắn được thời gian hơn khi đi điều tra; chương trình giám sát giúp các GSV các cấp nắm nhanh chóng tình hình, tiến độ và những lỗi sai sót để có chỉ đạo kịp thời, giúp ĐTV khắc phục lỗi nhanh chóng; trang website điều hành tác nghiệp cung cấp kịp thời các văn bản nghiệp vụ cũng như các chức năng mới đáp ứng cho công việc trong quá trình TĐT. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vẫn gặp một số khó khăn: điện thoại thông minh, máy tính bảng có hệ điều hành khác nhau nên việc cập nhật chương trình gặp nhiều khó khăn, dẫn đến lỗi mất thông tin khi hoàn thành hộ; tổ lượng tổ trưởng phân bổ ít nên phần nào ảnh hưởng đến công tác kiểm tra điều tra tại địa bàn; Chương trình CAPI không hoàn thiện từ ban đầu, dẫn đến tình trạng vào điều tra phát sinh rất nhiều lỗi, gây khó khăn cho ĐTV, nghiêm trọng nhất là các lỗi làm mất dữ liệu điều tra, mặc dù luôn có công văn chỉ đạo khắc phục nhưng vẫn còn lỗi không khắc phục được, ĐTV phải điều tra lại; Chương trình kiểm tra lỗi logic của trang tác nghiệp không cập nhật kịp thời, làm công tác sửa lỗi mất nhiều thời gian … Ban Chỉ đạo tỉnh An Giang đề nghị BCĐ Trung ương cho thêm thời gian mở chương trình CAPI  và trang tác nghiệp đến ngày 30/4/2019 để hoàn thiện chất lượng thông tin; có hướng dẫn kịp thời việc sửa lỗi đối với phiếu điều tra hộ mẫu.

Nguồn: Báo cáo số 34/BC-BCĐTĐT, ngày 25/4/2019
Minh Thư