Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Ngày đăng: 18/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 17.01.2019, Ban Tuyên giáo huyện ủy Thoại Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Cho hơn 90 đại biểu là cán bộ, đảng viên công tác tại các ban, ngành đoàn thể và Bí Thư, Phó Bí thư 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung học tập chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Chuyên đề “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 được quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên của huyện Thoại Sơn.

Thông qua Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả./.

Ngô Quyền