Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xem xét công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 31/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2019, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tiến hành giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ xem xét công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Responsive image
 

Trong thời gian qua việc triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cơ sở đã có nhiều nét khởi sắc, việc đặt hàng nghiên cứu khoa học công nghệ ngày càng được quan tâm… Hầu hết kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu, thanh lý đã được chuyển giao cho đơn vị đặt hàng (cấp tỉnh trên 90%, cấp cơ sở 100%) trong đó nhiều đề tài được xây dựng, nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế, bám sát sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đơn vị và người dân.  

Tuy nhiên, lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ có sự mất cân bằng, chất lượng không đồng đều, một số đề tài còn thiếu thực tế (do tiến bộ xã hội) tính ứng dụng, nhân rộng của các kết quả nghiêu cứu còn chậm mà nguyên nhân chủ yếu do việc đăng ký bảo hộ quyền tài sản trí tuệ còn nhiều vướng mắc chưa triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó chưa được sự quan tâm đúng mức của giới doanh nghiệp, nhà sản xuất về việc đề xuất nhiệm vụ cũng như góp vốn nghiên cứu; chưa có công cụ đánh giá hiệu quả ứng dụng của đề tài nghiên cứu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội; phần lớn kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được chuyển giao ứng dụng nhưng việc nhân rộng và vấn đề thương mại hóa sản phẩm từ đề tài chưa được thực hiện vì còn nhiều vướng mắc về cơ chế.

Đoàn cũng đã tiến hành khảo sát thực tế Đề tài “nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây trồng tại vùng Bảy Núi dưới dạng viên nang” tại Xí nghiệp của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Thông qua khảo sát, giám sát lần này, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời kiến nghị UBND tỉnh tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Tin, ảnh   VŨ HÙNG