Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Dân số đứng thứ 8 trong cả nước và đứng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày đăng: 29/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- An Giang là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đông dân thứ 8 trong cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương và Hải Phòng.

Đây là kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang được ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang thông tin tại hội nghị “Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang”, do Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang tổ chức sáng ngày 29/10. 

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh An Giang: Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy,  tổng số dân số vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 của tỉnh An Giang là 1.908.352 người; trong đó dân số nam là 847.570 người, chiếm 49,65% và dân số nữ là 960.782 người, chiếm 50,35%. Huyện có dân số đông nhất là Chợ Mới, với 307.981 người, chiếm 16,1% dân số toàn tỉnh; kế đến là thành phố Long Xuyên với 272.365 người, chiếm 14,3% dân số toàn tỉnh. Dân số ít nhất tỉnh huyện Tịnh Biên với 108.562 người, chiếm 5,7% và thành phố Châu Đốc với 101.765 người, chiếm 5,3% dân số toàn tỉnh.

Responsive image

Ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang báo cáo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang

Ông Thiều Vĩnh An, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh An Giang cho biết: Với quy mô dân số như trên, An Giang hiện là tỉnh có dân số đông nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và là tỉnh đông dân thứ 8 trong cả nước chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương và Hải Phòng. So với quy mô dân số năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của An Giang giảm 2 bậc so với các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Theo Cục Thống kê tỉnh An Giang: Sau 10 năm, tính từ thời điểm Tổng điều tra dân số 1/4/2009, quy mô dân số của An Giang giảm khá nhiều giảm hơn 234 ngàn người. An Giang là tỉnh có mực độ di dân đi khỏi địa phương làm ăn xa nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm giai đoạn 2009-2019 của tỉnh An Giang là  -1,16%/năm (cả nước là +1,14%) và giai đoạn 1999-2009 tăng 0,47%.

Dân số An Giang giảm so với 10 năm trước chủ yếu ở khu vực nông thôn chiếm 97,6%, giảm gần 229 ngàn người; các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dân số đều giảm so với năm 2009, trong đó nhiều nhất các huyện có quy mô dân số lớn, các huyện biên giới như: Huyện Chợ Mới giảm hơn 37.200 người; Châu Phú giảm gần 38.500 người; Phú Tân giảm gần 38.200 người, An Phú giảm hơn 29.000 người. Trên cơ sở thông tin thu thập cho thấy, dân số An Giang giảm tập trung ở hai nhóm người, thất nhất là đi làm ăn xa ngoài tỉnh và thứ 2 là sinh viên đi học ngoài tỉnh. Điển hình, huyện Chợ Mới có gần 50.000 người đi làm ăn xa trên 6 tháng tính từ thời điểm 1/4/2019; thị xã Tân Châu có hơn 32.000 người; huyện Châu Phú hơn 36.000 người; huyện Phú Tân hơn 19.000 người.

Tuy dân số giảm so với 10 năm trước, nhưng An Giang vẫn là một trong các tỉnh đông dân và có mật độ dân số tương đối cao so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như cả nước. Kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019 cho thấy, mật độ dân số của tỉnh An Giang là 540 người/km2 (cả nước là 290 người/km2), giảm 66 người/km2 so với năm 2009. Với kết quả này, An Giang là tỉnh có mật độ dân số đứng thứ 4 trong khi vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau thành phố Cần Thơ (858 người/km2), Vĩnh Long (670 người/km2) và Tiền Giang (703 người/km2)... Thành phố Long Xuyên là đơn vị cấp huyện có mật độ dân số cao nhất trong tỉnh bình quân là 2.361 người/km2; tiếp theo là Châu Đốc với 987 người/km2; Chợ Mới 834 người/km2; Tân Châu 800 người/km2; Phú Tân 603 người/km2; thấp nhất là huyện Tri Tôn chỉ có 196 người/km2 và huyện Tịnh Biên là 306 người/km2...

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019, dân số khu vực thành thị trên địa bàn tỉnh chiếm 31,59% và dân số khu vực nông thôn chiếm 68,41%, An Giang có dân số sống ở khu vực thành thị đứng thứ nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong tổng số dân hơn 1,9 triệu của Tổng điều tra năm 2019, An Giang có dân số người dân tộc Kinh chiếm 95,15%; kế đến dân số người dân tộc Khmer chiếm 3,98%; dân số người dân tộc Chăm chiếm 0,59%; dân số người dân tộc Hoa chiếm 0,27%...

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết trên địa bàn tỉnh là 91,6%, tăng 3,2% so với 10 năm trước. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn, thành thị là 94,85 và khu vực nông thôn là 90%. Trong 11 đơn vị hành chính cấp huyện thì hai huyện miền núi Tịnh Biên, Tri Tôn và huyện đầu nguồn An Phú tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết của huyện Tri Tôn là 79,2%, Tịnh Biên là 81,4%, An Phú là 85%. So với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết của tỉnh An Giang thuộc nhóm thấp, xếp thứ 11/13 chỉ trên Sóc Trăng và Trà Vinh...

Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, toàn tỉnh có 525.565 hộ dân cư, xấp xỉ 10 năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 167.021 hộ dân, chiếm 31,8% và nông thôn là 358.635 hộ, chiếm 68,2%; bình quân mỗi hộ có 3,6 người/hộ, giảm 0,5 người/hộ so với năm 2009. Quy mô dân số bình quân hộ trên địa bàn An Giang giữa các huyện, thị xã, thành phố không chênh lệch đáng kể.  Trong 525.656 hộ dân cư, số hộ có từ 2 đến 4 người/hộ chiếm đa số, chiếm 65,1%. Kết quả điều tra cho thấy xu hướng hộ độc thân hoặc có ít người (2 người) trên địa bàn tỉnh tăng lên. Năm 2009 tỷ lệ hộ có một người chiếm 5,48%, nhưng đến năm 2019 tăng lên 10,08%; tương tự tỷ lệ hộ có 2 người năm 2009 là 10,46% nhưng đến năm 2019 tăng lên 17,1%. Ngược lại, hộ đông người (từ 5 người trở lên) giảm đáng kể, năm 2009 chiếm 32,8% đến năm 2019 giảm còn 24,8%...

Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần, thông tin thu thập được qua Tổng điều tra có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để các cấp, các ngành nghiên cứu, đánh giá, phân tích sự phát triển cả về số lượng và chất lượng dân cư; thực trạng giáo dục đào tạo; điều kiện nhà ở của các hộ dân cư, tình trạng di cư, sức khoẻ sinh sản, lao động, việc làm...

Responsive image
 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Kết quả sơ bộ Tổng điều tra cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số, nhà ở đối với người dân đã đem lại hiệu qủa, thể hiện trình độ dân trí đã được cải thiện tích cực, cụ thể tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường; điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt cả khu vực thành thị và nông thôn....

Responsive image

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang./.

Chí Quang