Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 21/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm đã được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân cải thiện rõ rệt…

Responsive image

Quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho biết, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ... giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và sáng tạo trong hoạt động, bám sát thực tiễn, linh hoạt theo lộ trình thực hiện. Hoạt động các ban, ngành huyện và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước được nâng cao thông qua các chương trình phối hợp dạy nghề nông nghiệp và xây dựng mô hình phát triển nông thôn; trực tiếp và gián tiếp tư vấn pháp luật giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM” từng bước đi vào chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực.

Với khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình an sinh xã hội bằng nhiều hình thức. Công cuộc xây dựng NTM đã tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi dần diện mạo vùng nông thôn. Các tuyến đường liên ấp, xã xuống cấp, lầy lội ngày nào giờ đã được bê-tông hóa, láng nhựa phẳng phiu… 10 năm qua, huyện Châu Thành được đầu tư mở mới 48,87km đường và nâng cấp 191,26km lộ giao thông nông thôn; huy động nhân dân rải cát trên 258km đường; cất mới và sửa chữa 141 cây cầu; nâng cấp 50km đường nông thôn. Ông Võ Văn Cửu (ngụ xã Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Xây dựng NTM là một việc thiết thực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của toàn dân. Nhờ xây dựng NTM, hệ thống giao thông từng bước được hoàn chỉnh, đời sống của người dân theo đó được nâng lên rõ rệt, dân trí được nâng cao…”.

Từ vùng đất nghèo khó với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Châu Thành đã có những cách làm sáng tạo, tạo nên sự thay đổi nhanh chóng ở miền quê nơi đây. Các công trình cơ sở hạ tầng, đường làng đã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020 gần 2.100 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 97 tỷ đồng. Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 3/9 tiêu chí “Huyện NTM” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đạt bình quân 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu… Đặc biệt, những năm qua, trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn các xã không xảy ra tình hình nợ đọng. Đối với các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM” đều xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu và phải đảm bảo bền vững; tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường nhấn mạnh, để đạt mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025, huyện Châu Thành sớm hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025, với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, chất lượng, bền vững. Huyện tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa; chăm lo người nghèo. Ngoài ra, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng… nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

Bài, ảnh: L.H