Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 05/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 05/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7/2019 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Responsive image

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cùng với  375 đại biểu cấp tỉnh tham dự.

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh An Giang

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị  về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới". Theo đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị  nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam.

Tiếp đó, hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin về “Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 – 23/7/2019) cùng định hướng công tác tuyên truyền của lãnh đạo Tuyên giáo Trung ương trong thời gian tới./.

Như Hùng