Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019

Ngày đăng: 01/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 28-02, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Responsive image
Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp chi bộ nhận thức đầy đủ hơn để thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu./.

Hoàng Tuấn